Przegląd lekcji

Zanurz się w tej lekcji już teraz, a za 5 minut poczujesz się tak, jak po szybkim wypadzie do Francji.
słówka/zwroty do nauki: 84
encore
znowu; wciąż; nadal
jamais
nigdy
mon enfant
moje dziecko
donc
więc; dlatego
quand ?
kiedy?
enfin !
w końcu!
aucun
żaden
la vie
życie
déjà ?
już?
le fait
fakt
jeune
młody
même
taki sam; równy
commencer
zaczynać; zaczynać się
très
bardzo
tôt
wczesny; wcześnie
un peu
trochę
un autre
kolejny; inny
difficile
trudny
mais
ale
même si
nawet jeśli; chociaż
un jour
pewnego dnia
poster
nadawać; zamieszczać
penser
myśleć
ce n'est pas possible
to nie jest możliwe
possible
możliwy
avec
z
les mains
ręce
le jeu
gra
le tennis
tenis
c'est moi !
to ja!
meilleur
lepszy; najlepszy
c'est qui ?
kto to jest?
assez
dość; całkiem; wystarczająco
facile
łatwy; nieskomplikowany
aussi
też
décider
decydować
prendre
brać
monter
podnosić się; iść w górę
seul
sam; samotny
chez moi
u mnie w domu
demain
jutro
à l'école
w szkole
juger
osądzać; oceniać
rajouter
dodawać
petit
mały; niski
voilà
oto
mentionner
wspominać; odnosić się
très bien
bardzo dobrze
il faut
trzeba
important
ważny; znaczący
beaucoup de
wiele
tout
wszystko; wszyscy
le profit
zysk
donner
dawać
combien de temps
jak długo
rester
zostawać
sans
bez (czegoś)
dire
powiedzieć; mówić
le sens
sens
où ?
gdzie?
une fois
raz; kiedyś
utiliser
używać
le téléphone
telefon
du coup ...
w rezultacie...
en fait
właściwie; w zasadzie
longtemps
długo
la réponse
odpowiedź
aimer
lubić (coś); kochać (kogoś)
marrant
zabawny; śmieszny
l'humour
humor
premier
pierwszy
je pense que ...
myślę, że...
l'air
powietrze
mon frère
mój brat
perdre
przegrywać; gubić
perdu
zgubiony
croire
wierzyć
entier
cały; całkowity
pour toujours
na zawsze; wiecznie
toujours
zawsze; nadal
après
po (czas)
mauvais
zły; kiepski
devenir
stawać się; zostawać
quoi ?
co?

Szukaj interesujących Cię #treści

Naucz się mówić o tym, co naprawdę lubisz
Oglądaj filmy
Ponad 48 000 filmów z native speakerami
Ucz się słówek
Uczymy Cię słówek z filmów
Porozmawiaj z MemBotem
Ćwicz mówienie z naszym partnerem językowym ze sztuczną inteligencją
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym