Przegląd lekcji

Zanurz się w tej lekcji już teraz, a za 5 minut poczujesz się tak, jak po szybkim wypadzie do Francji.
słówka/zwroty do nauki: 100
avec
z
terminer
kończyć; ukończyć
l'émission de télé
program telewizyjny
aujourd'hui
dzisiaj
jusqu'à
do; dopóki
présenter
przedstawiać; prezentować
je pense
myślę
je pense que ...
myślę, że...
penser
myśleć
pas très
niezbyt
développer
rozwijać
personnel
osobisty
faire du shopping
iść na zakupy (rozrywka)
le développement
rozwój
l'idée
pomysł; myśl
un peu
trochę
un peu plus
trochę więcej
prendre
brać
la vie
życie
l'environnement
środowisko
l'état
stan; państwo
la planète
planeta
chéri
kochanie
certainement
z pewnością; zdecydowanie
où ?
gdzie?
mort
martwy
blessé
ranny
jeune
młody
travailler
pracować
marquer
zaznaczać; zapisywać; zdobywać punkty
international
międzynarodowy
aussi
też
une semaine
tydzień
comprendre
rozumieć
la mode
moda
le plus ...
najbardziej...
appeler
wołać; dzwonić
représenter
reprezentować
la production
produkcja
une fois
raz; kiedyś
Asie
Azja
souvent
często
le travail
praca; robota
forcer
wymuszać
mon enfant
moje dziecko
comment?
jak?
mettre
zakładać
finir
kończyć; kończyć się
quand ?
kiedy?
choisir
wybierać
mieux
lepiej
bon
dobry; dobra
longtemps
długo
réfléchir
rozważać
nouveau
nowy
un pantalon
spodnie
vraiment
naprawdę
le chemin
ścieżka
intérieur
wewnątrz
vivre
żyć
en plus ...
ponadto...
regarder
patrzeć; oglądać
une glace
lody
en pratique
w praktyce
pratique
praktyczny
surtout ...
przede wszystkim...
le souvenir
pamiątka; wspomnienie
enfin !
w końcu!
pouvoir
móc; potrafić
utiliser
używać
l'argent
pieniądze; srebro
décider
decydować
la personne
osoba
personne
nikt; osoba
la cause
przyczyna; powód
causer
powodować
donc
więc; dlatego
donner
dawać
donner une soirée
zorganizować imprezę
organiser
organizować
demain
jutro
au hasard
przypadkowy; losowo
découvrir
odkrywać
beaucoup de
wiele
seul
sam; samotny
raconter
relacjonować; opowiadać
pleurer
płakać
le monde
świat; ludzie
naturel
naturalny
juger
osądzać; oceniać
hier
wczoraj
reconnaître
rozpoznawać
rire
śmiać się
jouer
grać
tous
wszystko
au théâtre
w teatrze
petit
mały; niski
voir
widzieć; rozumieć
changer
zmieniać
exactement
dokładnie; właśnie

Szukaj interesujących Cię #treści

Naucz się mówić o tym, co naprawdę lubisz
Oglądaj filmy
Ponad 48 000 filmów z native speakerami
Ucz się słówek
Uczymy Cię słówek z filmów
Porozmawiaj z MemBotem
Ćwicz mówienie z naszym partnerem językowym ze sztuczną inteligencją
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym