Przegląd lekcji

Zanurz się w tej lekcji już teraz, a za 5 minut poczujesz się tak, jak po szybkim wypadzie do Francji.
słówka/zwroty do nauki: 95
la famille
rodzina
ma famille
moja rodzina
le bonheur
szczęście
quelque chose
coś
alors
to; wtedy
comment?
jak?
donner
dawać
d'abord
najpierw
le plus ...
najbardziej...
aujourd'hui
dzisiaj
divorcé
rozwiedziony
bien sûr
oczywiście
mon enfant
moje dziecko
il faut
trzeba
quand ?
kiedy?
même
taki sam; równy
le mariage
wesele; małżeństwo
finir
kończyć; kończyć się
Paris
Paryż
les parents
rodzice; krewni
mes parents
moi rodzice
aussi
też
souvent
często
tourner
skręcać
tous
wszystko
la dame
dama; pani
voler
kraść; latać
se retrouver
spotkać się
tomber
spadać
où ?
gdzie?
c'est comme ça
tak to już jest
c'est vrai
to prawda
parce que
bo; ponieważ
autour
dookoła; około
la table
stół
passer
przechodzić
beau
piękny; ładny
enfin !
w końcu!
personnel
osobisty
en fait
właściwie; w zasadzie
très
bardzo
simple
prosty; zwykły
comprendre
rozumieć
toujours
zawsze; nadal
réveillé
obudzony
l'enfant
dziecko
avec
z
manquer
brakować
parfois
czasami
un autre
kolejny; inny
donc
więc; dlatego
réfléchir
rozważać
mais
ale
propre
czysty
demander
prosić; żądać
raconter
relacjonować; opowiadać
le souvenir
pamiątka; wspomnienie
différent
inny; różny
éviter
unikać
déjà ?
już?
proche
bliski; blisko
rien
nic
ça va ?
jak się masz?
parler
mówić; rozmawiać
ressentir
odczuwać; doświadczać
arrêter
zatrzymywać; przestawać; aresztować
le fait
fakt
la communication
komunikacja
le problème
problem
pardonner
wybaczać
le deuil
żałoba
par exemple
na przykład
utile
użyteczny
ensemble
razem
dont
którego; której (odnosząc się do poprzedniego wyrazu)
forcer
wymuszać
terminer
kończyć; ukończyć
mieux
lepiej
un homme
mężczyzna
goûter
podwieczorek; próbować; smakować
important
ważny; znaczący
je pense que ...
myślę, że...
penser
myśleć
le rendez-vous
randka
maintenir
utrzymywać; konserwować
l'unité
jednostka; sztuka
trop
zbyt; za dużo; zbyt wielu
régler
nastawiać; regulować
pas mal
nieźle
le compte
konto
compter
liczyć
tout le monde
każdy; wszyscy
le monde
świat; ludzie
sans
bez (czegoś)
la réunion
spotkanie

Szukaj interesujących Cię #treści

Naucz się mówić o tym, co naprawdę lubisz
Oglądaj filmy
Ponad 48 000 filmów z native speakerami
Ucz się słówek
Uczymy Cię słówek z filmów
Porozmawiaj z MemBotem
Ćwicz mówienie z naszym partnerem językowym ze sztuczną inteligencją
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym