Przegląd lekcji

Zanurz się w tej lekcji już teraz, a za 5 minut poczujesz się tak, jak po szybkim wypadzie do Francji.
słówka/zwroty do nauki: 98
mon enfant
moje dziecko
réfléchir
rozważać
depuis
od (jakiegoś czasu)
longtemps
długo
demander
prosić; żądać
c'est comme ça
tak to już jest
juger
osądzać; oceniać
mais
ale
quand ?
kiedy?
je vois !
widzę!
content
szczęśliwy; zadowolony
petit
mały; niski
personne
nikt; osoba
été
lato
tous
wszystko
le monde
świat; ludzie
où ?
gdzie?
le roi
król
le bébé
niemowlę
passer
przechodzić
la vie
życie
s'intéresser à ...
interesować się
avec
z
je veux
chcę
baisser
obniżać
la même chose, s'il vous plaît
to samo, proszę
même
taki sam; równy
dernier
ostatni; ostateczny; zeszły
parce que
bo; ponieważ
du tout
w ogóle
ah bon ?
naprawdę?
d'accord
dobrze; w porządku
commencer
zaczynać; zaczynać się
réussir
zdawać (egzamin)
espérer
mieć nadzieję
un quartier
dzielnica
rater
nie zdać; pomijać
comparer
porównywać
je suis désolé
przepraszam (mówione przez mężczyznę)
je suis désolée
przepraszam (mówione przez kobietę)
rester
zostawać
ce n'est pas possible
to nie jest możliwe
possible
możliwy
intense
intensywny
encore
znowu; wciąż; nadal
déjà ?
już?
je peux
mogę
il est
on jest
au milieu
na środku
rien
nic
le chemin
ścieżka
donc
więc; dlatego
pousser
pchać
enfin !
w końcu!
plutôt
raczej; dość
partager
dzielić; udostępniać
jurer
przysięgać
l'idée
pomysł; myśl
le but
gol; bramka
imaginer
wyobrażać sobie
avoir besoin de
potrzebować
l'eau
woda
une salle de bain
łazienka
se disputer
kłócić się
le programme
program
le canapé
kanapa
avant
przed (czas)
monter
podnosić się; iść w górę
la voiture
samochód
en voiture
samochodem
voir
widzieć; rozumieć
s'asseoir
siadać
devant
przed; z przodu
sans
bez (czegoś)
arrêter
zatrzymywać; przestawać; aresztować
le plus ...
najbardziej...
grand
wysoki; duży
terminer
kończyć; ukończyć
un genre de ...
rodzaj
rendre
oddawać
la chambre
sypialnia
le téléphone
telefon
avouer
przyznać się do; wyznać
marrant
zabawny; śmieszny
même si
nawet jeśli; chociaż
détester
nienawidzić; pogardzać
il faut
trzeba
le truc
rzecz
c'est moi !
to ja!
l'heure
godzina
mort
martwy
quatre
cztery; 4
deux
dwa; 2
beaucoup de
wiele
beaucoup trop
o wiele za; zdecydowanie za
trop
zbyt; za dużo; zbyt wielu
plein
pełny; napełniony
traverser
przebyć; przechodzić

Szukaj interesujących Cię #treści

Naucz się mówić o tym, co naprawdę lubisz
Oglądaj filmy
Ponad 48 000 filmów z native speakerami
Ucz się słówek
Uczymy Cię słówek z filmów
Porozmawiaj z MemBotem
Ćwicz mówienie z naszym partnerem językowym ze sztuczną inteligencją
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym