Przegląd lekcji

Zanurz się w tej lekcji już teraz, a za 5 minut poczujesz się tak, jak po szybkim wypadzie do Wielkiej Brytanii.
słówka/zwroty do nauki: 87
I guess so
chyba tak; tak mi się wydaje
to guess
zgadywać
someone
ktoś
access
dostęp
a phone
telefon
to find out
dowiadywać się
staff
personel
necessarily
koniecznie; niezbędnie
to want
chcieć
to share
dzielić się; współdzielić
a message
wiadomość
medical
medyczny
a detail
szczegół
a photo
zdjęcie; fotografia
the contact
kontakt
social media
media społecznościowe
quite
dość; całkiem
actually
właściwie; naprawdę
to stop
przestać; zatrzymać się
a reason
powód
police
policja
a problem
problem
generally
generalnie; ogólnie rzecz biorąc
to expect
oczekiwać
to handle
obsługiwać
data
dane
possible
możliwy
anything
cokolwiek; nic
to get
dostawać; stać się
to arrest
aresztować
why?
dlaczego?
to come
przychodzić
a house
dom
communication
komunikacja
a year
rok
to search
szukać
ruling
rządzący
a regulation
rozporządzenie
to keep
trzymać; dotrzymać; zachować
a record
rekord; zapis
to need
potrzebować
something
coś
to show
pokazywać
whatever
obojętnie; wszystko jedno; cokolwiek
because
bo
money
pieniądze
to think
myśleć
kind
uprzejmy; rodzaj
property
własność; posiadłość
to own
posiadać; mieć na własność
legal
legalny
the permission
pozwolenie
also
także
really?!
naprawdę?!
to tell
powiedzieć; opowiadać
crime
przestępczość; zbrodnia
necessary
niezbędny; potrzebny
to look
patrzeć; wyglądać
a look
wygląd; spojrzenie
people
ludzie
to inform
informować
a right
prawo (do czegoś)
to charge
pobierać opłatę; ładować; atakować
a suspect
podejrzany (w sprawie)
completely
całkowicie; kompletnie
unfair
nieuczciwy
the abuse
nadużycie
technology
technologia
the prevention
zapobieganie
to provide
zapewniać; dostarczać
everything
wszystko
a board
zarząd; tablica
the statistics
statystyki
probably
prawdopodobnie
to happen
zdarzyć się; stać się
to go
iść; jechać
to connect
połączyć
to explain
wyjaśniać; tłumaczyć
fully
w pełni; całkowicie
still
wciąż; dalej; jednak
advice
rada; porada
to allow
pozwalać
regular
regularny; regularna
around
dookoła; wokół
just
tylko; właśnie
look at that
spójrz na to
now
teraz

Szukaj interesujących Cię #treści

Naucz się mówić o tym, co naprawdę lubisz
Oglądaj filmy
Ponad 48 000 filmów z native speakerami
Ucz się słówek
Uczymy Cię słówek z filmów
Porozmawiaj z MemBotem
Ćwicz mówienie z naszym partnerem językowym ze sztuczną inteligencją
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym