Przegląd lekcji

Zanurz się w tej lekcji już teraz, a za 5 minut poczujesz się tak, jak po szybkim wypadzie do Wielkiej Brytanii.
słówka/zwroty do nauki: 81
time
czas
first
pierwszy
a part
część
a show
show
to introduce
przedstawić
a guest
gość
to guess
zgadywać
only
tylko
to ask
pytać; prosić
a question
pytanie
a lady
dama; pani
nice
miły, ładny
just
tylko; właśnie
hell
piekło
a decade
dekada; dziesięciolecie
same
taki sam; to samo
a reason
powód
together
razem
a dog
pies
to bring
przynosić; brać ze sobą
because
bo
to sit
siedzieć
important
ważny
a thought
myśl
neighbour
sąsiad; sąsiadka
a holiday
święto; wakacje
to walk
spacerować
to come
przychodzić
wrong
zły; nieprawidłowy
to stop
przestać; zatrzymać się
until
do; dopóki nie
to find
znajdować
clearly
wyraźnie; najwidoczniej
the West
Zachód
a way
droga; sposób
young
młody
a man
mężczyzna; człowiek
to watch
oglądać
the rest
reszta
to rest
odpoczywać
a relief
ulga
quite
dość; całkiem
to swear
przysięgać; przeklinać
a story
historia; artykuł
over
ponad; nad
a world
świat
exactly
dokładnie
equally
równo; tak samo
relevant
istotny; istotna
to work
pracować
something
coś
special
specjalny
people
ludzie
a look
wygląd; spojrzenie
nowhere
nigdzie
to do
robić; wykonywać
to get
dostawać; stać się
really?!
naprawdę?!
Christmas
Boże Narodzenie
to know
wiedzieć; znać
to write
pisać
why?
dlaczego?
to answer
odpowiadać
to think
myśleć
few
mało; niewielu
a year
rok
initial
początkowy
a little
trochę
a point
punkt; sprawa; cel
to tell
powiedzieć; opowiadać
brilliant
błyskotliwy; genialny
a name
imię; nazwa
to appear
pojawiać się
past
po; przeszłość
twenty
dwadzieścia
eleven
jedenaście
a son
syn
seventeen
siedemnaście
with me
ze mną
to play
grać; bawić się
to jump
skakać

Szukaj interesujących Cię #treści

Naucz się mówić o tym, co naprawdę lubisz
Oglądaj filmy
Ponad 48 000 filmów z native speakerami
Ucz się słówek
Uczymy Cię słówek z filmów
Porozmawiaj z MemBotem
Ćwicz mówienie z naszym partnerem językowym ze sztuczną inteligencją
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym