Przegląd lekcji

Zanurz się w tej lekcji już teraz, a za 5 minut poczujesz się tak, jak po szybkim wypadzie do Wielkiej Brytanii.
słówka/zwroty do nauki: 75
to think
myśleć
a woman
kobieta
a novel
powieść
a list
lista
look at that
spójrz na to
a world
świat
a point of view
punkt widzenia
pretty
ładny; dosyć
true
prawdziwy
to attract
przyciągać
intelligent
inteligentny
to remember
pamiętać
fairly
dość
harsh
surowy; surowa; brutalny
independent
niezależny
certain
pewien; pewny; niektórzy
a way
droga; sposób
to allow
pozwalać
to pursue
dążyć
individual
indywidualny
a course
kurs
the behaviour
zachowanie
to encourage
zachęcać
to seem
wydawać się
because
bo
many
dużo; wielu
more
więcej; bardziej
freedom
wolność
sometimes
czasami
to come
przychodzić
away
daleko; w odległości
sense
sens; znaczenie; zmysł
the best one
ten najlepszy
hope
nadzieja
marriage
małżeństwo; ślub
a companion
towarzysz; towarzyszka
a man
mężczyzna; człowiek
to know
wiedzieć; znać
to handle
obsługiwać
to include
uwzględniać
to educate
edukować; kształcić
reality
rzeczywistość
a society
społeczeństwo
less
mniej
experimental
eksperymentalny; eksperymentalna
a chance
szansa
to go
iść; jechać
a university
uniwersytet
milk
mleko
the content
treść
both
obydwa; obydwie; obydwoje
young
młody
a gap
przerwa; odstęp
a year
rok
grand
wielki; wspaniały
a tour
wycieczka
often
często
an opportunity
okazja; możliwość
to experiment
eksperymentować
life
życie
ruling
rządzący
to strip
rozbierać; zdejmować
a class
lekcja; klasa
to talk about ...
rozmawiać o ...
in the middle
na środku
a gene
gen
must
musieć
when
kiedy
to marry
poślubić; wyjść za mąż
to remain
pozostawać
loyal
lojalny
a husband
mąż
however
aczkolwiek; jednak
foolish
głupi; nierozsądny
the corruption
korupcja

Szukaj interesujących Cię #treści

Naucz się mówić o tym, co naprawdę lubisz
Oglądaj filmy
Ponad 48 000 filmów z native speakerami
Ucz się słówek
Uczymy Cię słówek z filmów
Porozmawiaj z MemBotem
Ćwicz mówienie z naszym partnerem językowym ze sztuczną inteligencją
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym