Przegląd lekcji

Zanurz się w tej lekcji już teraz, a za 5 minut poczujesz się tak, jak po szybkim wypadzie do Wielkiej Brytanii.
słówka/zwroty do nauki: 84
Saturday
sobota
social
społeczny
power
władza; siła; moc
twenty
dwadzieścia
a sport
sport
a ball
piłka
really?!
naprawdę?!
tough
trudny; ciężki
a school
szkoła
love
miłość
I think ...
myślę (że) ...
favourite
ulubiony
a way
droga; sposób
sexy
seksowny
famous
słynny; sławny
a question
pytanie
both
obydwa; obydwie; obydwoje
honest
uczciwy; szczery
what kind of ...?
jakiego rodzaju ...?
kind
uprzejmy; rodzaj
a problem
problem
time
czas
someone
ktoś
a picture
obrazek; zdjęcie
to come
przychodzić
come on!
pospiesz się!; no dawaj!
who are you?
kim jesteś?
or what?
albo co?
what do you do?
co robisz?
people
ludzie
to ask
pytać; prosić
life
życie
against
przeciwko; wbrew
again
znowu
other
inny; pozostały
a day
dzień
now
teraz
to feel
czuć; czuć się
too much
za dużo
a chance
szansa
to say
powiedzieć
with you
z tobą
never
nigdy
music
muzyka
to watch
oglądać
football
piłka nożna
left
lewy; lewo
same
taki sam; to samo
ever
kiedykolwiek
trade
handel
obviously
oczywiście; ewidentnie
absolutely
absolutnie; całkowicie
when
kiedy
probably
prawdopodobnie
to take
brać
as well
również; też
because
bo
cool
fajny; spoko
a guy
facet; gość
different
inny; różny
everyone
każdy; wszyscy
good
dobry
personal
osobisty
to stay
zostawać
more
więcej; bardziej
less
mniej
the past
przeszłość
past
po; przeszłość
a thing
rzecz
to leave
wyjeżdżać; opuszczać
the future
przyszłość
to write
pisać
a goal
bramka; cel
a man
mężczyzna; człowiek
before ...
przed ...
just
tylko; właśnie
each other
siebie nawzajem
for me
dla mnie
to mean
znaczyć
the biggest ...
największy...
money
pieniądze
nice
miły, ładny
right
prawy; prawidłowy
right now
właśnie teraz; właśnie

Szukaj interesujących Cię #treści

Naucz się mówić o tym, co naprawdę lubisz
Oglądaj filmy
Ponad 48 000 filmów z native speakerami
Ucz się słówek
Uczymy Cię słówek z filmów
Porozmawiaj z MemBotem
Ćwicz mówienie z naszym partnerem językowym ze sztuczną inteligencją
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym