Przegląd lekcji

Zanurz się w tej lekcji już teraz, a za 5 minut poczujesz się tak, jak po szybkim wypadzie do Wielkiej Brytanii.
słówka/zwroty do nauki: 126
over
ponad; nad
third
trzeci
people
ludzie
to feel
czuć; czuć się
able
zdolny (do czegoś)
open
otwarty
huge
ogromny; olbrzymi
at work
w pracy
to work
pracować
to organise
organizować
everyone
każdy; wszyscy
free
wolny; darmowy
just
tylko; właśnie
a society
społeczeństwo
a year
rok
thirty
trzydzieści
a birthday
urodziny
to set
umieszczać; stawiać
a response
reakcja; odpowiedź
twenty
dwadzieścia
a piece
kawałek
a school
szkoła
however
aczkolwiek; jednak
even
parzysty; równy; nawet
nineteen
dziewiętnaście
still
wciąż; dalej; jednak
really?!
naprawdę?!
public
publiczny; państwowy
a platform
peron
to raise
podwyższać; podnosić
a voice
głos
actually
właściwie; naprawdę
to say
powiedzieć
to talk
rozmawiać
children
dzieci
to exist
istnieć
to go
iść; jechać
to talk about ...
rozmawiać o ...
to find
znajdować
to need
potrzebować
to change
zmieniać; zmieniać się
a heart
serce
a mind
umysł; rozum
a kid
dzieciak; dziecko
to get
dostawać; stać się
at school
w szkole
a fact
fakt
same
taki sam; to samo
sex
seks; płeć
a partner
partner
to want
chcieć
senior
starszy; wyższy rangą
engaged
zaręczony; zaangażowany
sure
pewnie; jasne
a message
wiadomość
top
najwyższy; najlepszy
a part
część
an organisation
organizacja
important
ważny
a model
model
to step
nadepnąć
to try
próbować
a thing
rzecz
better
lepszy
to look
patrzeć; wyglądać
a look
wygląd; spojrzenie
look at that
spójrz na to
a policy
polityka (np. firmy)
when
kiedy
only
tylko
because
bo
to create
tworzyć
an environment
środowisko
myself
mnie samego
a difference
różnica
to spend
wydawać; spędzać
less
mniej
time
czas
to use
używać
to describe
opisywać
more
więcej; bardziej
to focus
skupiać się
a hand
ręka; dłoń
to take
brać
energy
energia
positive
pozytywny
a way
droga; sposób
since
od (momentu w czasie)
a career
kariera
gone
stracony; miniony
a result
wynik; rezultat
to know
wiedzieć; znać
whole
cały
every
każdy
a day
dzień
to perform
występować (na scenie); spisywać się
a job
praca; zawód
a network
sieć; organizacja
to do
robić; wykonywać
a department
wydział; oddział
to come
przychodzić
to lead
prowadzić; przewodzić
practice
praktyka; ćwiczyć
fifty
pięćdziesiąt
different
inny; różny
easy
łatwy
why?
dlaczego?
individual
indywidualny
to help
pomagać
to start
zaczynać
new
nowy
first
pierwszy
advice
rada; porada
to look for
szukać
towards
w kierunku; w stronę
to tell
powiedzieć; opowiadać
a website
strona internetowa
to check
sprawdzać
war
wojna
to seek
poszukiwać
to understand
rozumieć
the best one
ten najlepszy
value
wartość
to include
uwzględniać
full
pełny
yourself
ciebie samego

Szukaj interesujących Cię #treści

Naucz się mówić o tym, co naprawdę lubisz
Oglądaj filmy
Ponad 48 000 filmów z native speakerami
Ucz się słówek
Uczymy Cię słówek z filmów
Porozmawiaj z MemBotem
Ćwicz mówienie z naszym partnerem językowym ze sztuczną inteligencją
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym