Lesoverzicht

Duik nu deze les in en binnen 5 minuten voelt het al alsof je naar Groot-Brittannië en weer terug bent gereisd.
121 te leren woorden/zinnen
January
januari
thirty
dertig; 30
nineteen
negentien; 19
seventy
zeventig;70
a right
een recht
a march
een mars
a centre
een centrum; een middelpunt
dark
donker
trouble
probleem
Sunday
zondag
to come
komen; meekomen
to define
definiëren
a conflict
een conflict
many
veel (telbaar)
to leave
vertrekken
last
laatste; vorige
a legacy
een erfenis
bitter
bitter
to happen
gebeuren; plaatsvinden
a day
een dag
PM
PM; 12 uur 's middags tot 12 uur 's nachts
in the afternoon
in de middag
fifteen
vijftien; 15
people
mensen
to gather
verzamelen
an area
een gebied
to protest
protesteren
against
tegen
a government
een regering
a policy
een beleid
to allow
toestaan
the authorities
de autoriteiten
a suspect
een verdachte
a member
een lid
without
zonder
a trial
een rechtszaak
to organise
organiseren
to associate
associëren
technical
technisch
illegal
illegaal
a storm
een storm
administrative
administratief
to ignore
negeren
a ban
een verbod
Catholic
katholiek
a crowd
een menigte
a set
een set
towards
naar; richting
a city
een stad
to intend
bedoelen
a route
een route
a street
een straat
to block
blokkeren
troops
troepen
police
politie
main
hoofd-; belangrijkste
free
vrij; gratis
to stay
blijven
to confront
confronteren
a man
een man
water
water
to bring
brengen; meenemen
to break
breken
a bottle
een fles
soon
snel; spoedig
a bullet
een kogel
gas
gas
a minute
een minuut
past
na; over; voorbij; vorig
first
eerste; 1
parachuting
parachutespringen
to arrest
arresteren
a moment
een moment
later
later
back
vorige; terug
a side
een kant; een zijde
a shot
een schot; een kans
across
over; door; tegenover
to claim
opeisen; beweren
a flat
een appartement; een flat
to contest
betwisten
twenty
twintig; 20
a weapon
een wapen
a round
een ronde
between
tussen
less
minder
a shooting
een schietpartij
dead
dood (bijvoeglijk naamwoord)
badly
slecht; erg
to wound
verwonden
injured
gewond; geblesseerd
to die
doodgaan; sterven
a month
een maand
to begin
beginnen
to burn
branden
a prime minister
een minister-president; een eerste minister
order
orde
public
openbaar; publiek
largely
grotendeels; voornamelijk
widely
wijdverbreid
although
hoewel
to admit
toegeven
the behaviour
het gedrag
a victim
een slachtoffer
a year
een jaar
a campaign
een campagne
a family
een familie; een gezin
to follow
volgen
a second
een seconde
a commission
een commissie
ninety
negentig; 90
twelve
twaalf; 12
a million
een miljoen
a threat
een dreiging; een bedreiging
to do
doen
anything
iets; niets (in vragen)
to justify
rechtvaardigen
to apologize
verontschuldigen
the country
het land
deeply
diep
sorry?
sorry?

Zoek naar #content die je leuk vindt

Leer over jouw passies te spreken
Bekijk video's
48.000+ video's van moedertaalsprekers
Leer de woorden
Wij leren je de woorden uit de video's
Chat met MemBot
Oefen het spreekvaardigheid met onze AI-taalpartner
Het geheime sausje van Memrise
Leren
Woorden onthouden
Onderdompelen
Mensen begrijpen
Het geheime sausje van Memrise
Communiceren
Begrepen worden door anderen
Het geheime sausje van Memrise
Leren
Woorden onthouden
Onderdompelen
Mensen begrijpen
Het geheime sausje van Memrise
Communiceren
Begrepen worden door anderen