Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Büyük Britanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 87 kelime/ifade
to handle
ele almak; tutmak
to harm
zarar vermek
harmful
zararlı
hearing
işitme; duruşma
the heaven
cennet
a heel
topuk
hell
cehennem
to hesitate
tereddüt etmek
high
yüksek
to hire
kiralamak
to hold
tutmak; taşımak
hollow
boş
holy
kutsal; mübarek
the honour
şeref
a host
ev sahibi; konak
a house
ev
a household
bir hane
the housing
konut
humorous
mizahi; gülünç; nükteli
the humour
mizah
to hunt
avlamak
the hunting
avcılık
to hurt
acımak; acıtmak; incitmek
ideal
ideal
to illustrate
örnekle göstermek
an illustration
bir illustrasyon
the imagination
hayal gücü
impatient
sabırsız
to imply
ima etmek
to impose
dayatmak
to impress
etkilemek
impressed
etkilenmiş; etkilenen
an inch ('')
bir inç
an incident
bir olay; vakıa
an income
gelir
increasingly
giderek artan; artarak
industrial
endüstriyel
an infection
enfeksiyon
to inform
bilgilendirmek
an initial
ilk harf; baş harf
initially
başlangıçta
an initiative
bir girişim
inner
iç; içsel
an insight
bir içgörü
to insist
ısrar etmek
to inspire
ilham vermek
to install
kurmak
an instance
bir örnek
an institute
bir enstitü
an institution
kurum
the insurance
sigorta
intended
amaçlanan
intense
yoğun
internal
to interpret
yorumlamak; tercümanlık etmek
to interrupt
sözünü kesmek; bölmek; ara vermek
an investigation
bir soruşturma
an investment
yatırım
an issue
mesele
the joy
neşe; sevinç
the judgement
yargı; hüküm
junior
genç; küçük
justice
adalet
to justify
haklı çıkarmak
the labour
işçilik; iş gücü; emek
a landscape
bir manzara
largely
büyük ölçüde; genellikle
the latest
en son
to launch
başlatmak
leadership
liderlik
a league
lig
lean
yağsız
to leave
ayrılmak; bırakmak
a level
seviye; düzey
a license
bir lisans
limited
sınırlı
a line
çizgi; hat
lively
canlı
a load
bir yük; bir kargo
a loan
bir kredi; borç
logical
mantıklı
long-term
uzun vadeli
loose
gevşek; bol
a lord
bir lord
low
alçak
to lower
düşürmek
a lung
bir akciğer

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın