Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Büyük Britanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 140 kelime/ifade
how long
ne kadar süre
to take
getirmek; almak; kabul etmek
to get
almak; olmak; anlamak
over
üzerinden
good
iyi
news
haberler
for you
senin için
bad
kötü
to answer
cevaplamak
normal
normal
to see
görmek; anlamak; görünmek
few
birkaç
a year
yıl
back
arka; geri
a number
sayı; numara
a study
çalışma; inceleme
a week
hafta
nearly
neredeyse
a month
ay
to spend
harcamak
to listen
dinlemek
depressed
morâli bozuk; canı sıkkın
music
müzik
to put
koymak
brave
cesur
to feel
hissetmek; dokunmak
only
sadece; tek
a deal
anlaşma
right
doğru; haklı; sağ (yön)
unfortunately
maalesef
a fact
gerçek
never
hiç; asla; hiçbir zaman
anything
hiçbir şey (olumsuz ve soru)
to focus
odaklanmak
to end
sonlandırmak
a relationship
ilişki; alaka
whole
tüm
other
diğer; diğeri
a can of worms
içinden çıkılması zor durum
a worm
kurt
really?!
gerçekten mi?!
a question
soru
to need
ihtiyacı olmak
to follow
takip etmek
people
insanlar
a moment
dakika
a track
yol; ray
after
sonra; -den sonra
expensive
pahalı
to carry
taşımak
data
veri
to decide
karar vermek
to seek
aramak; peşinde koşmak
professional
profesyonel
to help
yardım etmek
a couple
çift; beraberlik
experience
tecrübe
full
dolu
to ask
sormak
to think
düşünmek
I don't think so
öyle düşünmüyorum
to feel like
gibi hissetmek
to express
ifade etmek
a feeling
duygu
to keep
devam etmek; saklamak; tutmak
a bottle
şişe
once
bir kere
to do
yapmak
a thing
şey
engaged
nişanlı
a point
anlam; sayı; nokta
to notice
fark etmek
pain
ağrı; acı
support
destek
a theory
teori
to look
bakmak; görünmek
different
farklı
a strategy
strateji
love
aşk
a word
söz; kelime
simple
basit
a method
yöntem
to change
değiştirmek
how much
ne kadar (sayılamayan isimlerden önce)
someone
birisi; biri
to find
bulmak
when
ne zaman; -dığında; -ken
a participant
katılımcı
something
bir şey (olumlu)
a career
kariyer
to stay
kalmak
same
aynı
more
biraz daha; daha
to use
kullanmak
to start
başlamak
better
daha iyi
exactly
tam olarak
to suggest
önermek
also
de; da (hem de)
negative
olumsuz; negatif
essentially
esasen; aslında
to remember
hatırlamak
to guess
sanmak
to mean
demek istemek; bir şey anlamına gelmek
sad
mutsuz
finally
sonunda
third
üçüncü; 3.
to know
bilmek; tanımak
a part
kısım; bölüm
life
hayat; yaşam
nothing
hiçbir şey
for them
onlar için
a language
dil; lisan
to concentrate
konsantre olmak
less
daha az
yourself
kendin
a subject
özne; konu; ders
actually
aslında
however
ancak; buna rağmen
both
her ikisi de
to tell
anlatmak; söylemek
short
kısa
a term
dönem; tabir
time
zaman; saat
a process
süreç
to understand
anlamak; kavramak
a way
yol; bakım; yöntem
eventually
en sonunda
the future
gelecek
to go
gitmek; çıkmak
enough
yeter; yeterince
important
önemli
to learn
öğrenmek
instead
bunun yerine
to count
saymak
a day
gün
ready
hazır
hope
umut
to come
gelmek
an end
son

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın