Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Büyük Britanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 104 kelime/ifade
a metre
metre
a street
sokak
a city
şehir
a temple
tapınak
to date
(biriyle) çıkmak
nearly
neredeyse
a year
yıl
special
özel
sacred
kutsal
religious
dini
people
insanlar
to perform
sergilemek; gösteri yapmak
probably
büyük olasılıkla
a bond
bağ; tahvil
other
diğer; diğeri
the grass
çimen
to put
koymak
back
arka; geri
after
sonra; -den sonra
sixty
altmış; 60
to remain
(aynı durumda) kalmak
to uncover
ortaya çıkarmak
a house
ev
when
ne zaman; -dığında; -ken
to found
kurmak; tesis etmek; temelini atmak
fifty
elli; 50
such
öyle; böyle; bu kadar; o kadar
rare
nadir
fine
para cezası; ince; iyi
media
medya; araç
public
kamu
attention
dikkat
to ruin
mahvetmek
first
birinci; 1.
to discover
keşfetmek; bulmak
nineteen
on dokuz; 19
eventually
en sonunda
away
uzak
a way
yol; bakım; yöntem
essential
temel; gerekli
to build
inşa etmek
to work
çalışmak; işe yaramak
a car
araba
a park
park
around
etrafında; yaklaşık; civarı
one hundred
yüz; 100
meter
metre
together
birlikte
somewhat
biraz; bir dereceye kadar
a company
şirket
to acquire
edinmek
to commit
işlemek; adamak
a plan
plan
a team
takım
to spend
harcamak
land
kara (parçası); arazi
to create
yaratmak; oluşturmak
more
biraz daha; daha
faith
iman; inanç
a thing
şey
apart
ayrı; ayrı ayrı
really?!
gerçekten mi?!
a challenge
zorlu görev; meydan okuma
the fortune
şans; servet
because
çünkü
a drawing
çizim
excellent
mükemmel
the interest
faiz; ilgi; çıkar
the discovery
keşif; bulgu
actually
aslında
material
malzeme; madde
to see
görmek; anlamak; görünmek
a chain
bir zincir
the addition
ekleme; ek
a dig
kazı
a display
ekran; gösterim
the origin
köken
writing
yazı; yazma
a record
kayıt; rekor
a term
dönem; tabir
a name
ad; isim
financial
mali
a transaction
işlem; alışveriş
to know
bilmek; tanımak
just
ibaret; adil; sadece
a study
çalışma; inceleme
to yield
teslim olmak; verim sağlamak
tremendous
muazzam; büyük
a scholarship
burs
information
bilgi
perhaps
belki
famous
ünlü
a century
yüzyıl
love
aşk
hope
umut
once
bir kere
again
tekrar
to lead
-e çıkmak; ulaşmak; önderlik etmek
the attraction
çekim
to connect
bağlamak; birleştirmek
a capital
başkent
past
geçmiş; bitmiş; geçe
an area
alan; bölge
news
haberler

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın