Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Büyük Britanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 129 kelime/ifade
a friend
arkadaş
really?!
gerçekten mi?!
to understand
anlamak; kavramak
why?
neden?
a civilization
uygarlık
to say
söylemek; demek
to hear
duymak; dinlemek; haber almak
pretty
oldukça; güzel
over
üzerinden
recent
son; yakında olan
quite
oldukça
male
erkek
the orientation
yönlendirme; yönelim; oryantasyon
a job
many
birçok (sayılabilir isimlerle)
people
insanlar
to doubt
şüphelenmek
young
genç
short
kısa
a woman
kadın
kind
nazik; tür
wrong
yanlış, hatalı
hope
umut
public
kamu
a toilet
tuvalet
actually
aslında
to work
çalışmak; işe yaramak
available
müsait; boşta
a lift
bir asansör
when
ne zaman; -dığında; -ken
literally
kelimenin tam anlamıyla
to dig
kazmak
a day
gün
a feeling
duygu
a city
şehir
to surround
çevrelemek
to feel
hissetmek; dokunmak
the ground
yer; temel
to contribute
katkıda bulunmak
anything
hiçbir şey (olumsuz ve soru)
necessarily
mutlaka; zorunlu
whereas
iken; oysa
a year
yıl
a part
kısım; bölüm
something
bir şey (olumlu)
to sound
ses çıkarmak
different
farklı
a season
sezon; mevsim
to connect
bağlamak; birleştirmek
just
ibaret; adil; sadece
to get
almak; olmak; anlamak
to find
bulmak
to mark
işaretlemek
water
su
a system
sistem
the air
hava; havayı
to lock
kilitlemek
after
sonra; -den sonra
lunch
öğle yemeği
to go
gitmek; çıkmak
to see
görmek; anlamak; görünmek
a problem
sorun
to turn on
açmak
a tap
bir musluk
exactly
tam olarak
to know
bilmek; tanımak
to clean
temizlemek
how much
ne kadar (sayılamayan isimlerden önce)
a pet
evcil hayvan
tea
çay
a process
süreç
to suppose
varsaymak; farz etmek
a flat
daire
a resource
kaynak
nice
hoş; güzel
to watch
izlemek
quick
hızlı
otherwise
aksi takdirde; başka
to grow
büyümek; yetişmek
to come
gelmek
to check
kontrol etmek
tonight
bu gece
tomorrow morning
yarın sabah
a morning
sabah
once
bir kere
a week
hafta
winter
kış
to walk
yürümek; -e girmek
a mountain
dağ
a supply
tedarik
because
çünkü
everything
her şey
food
yiyecek
difficult
zor
a delivery
teslimat
a farm
bir çiftlik
weather
hava
good
iyi
enough
yeter; yeterince
to happen
olmak; meydana gelmek
a correlation
bağlantı; korelasyon
to deliver
teslim etmek
main
ana; temel
to wait
beklemek
April
Nisan
a way
yol; bakım; yöntem
October
Ekim
slightly
biraz; az şekilde
a guest
misafir
total
tam; toplam
a variety
çeşitlilik
to bring
getirmek
an island
ada
everyone
herkes
to attach
eklemek
a word
söz; kelime
long
uzun
at home
evde
to think
düşünmek
everybody
herkes
a second
saniye
to step
adım atmak
back
arka; geri
a boat
tekne; kayık
I can't
-amam; -emem
myself
kendim
global
küresel
a planet
gezegen
the humanity
insanlık

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın