Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Büyük Britanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 143 kelime/ifade
to enjoy
sevmek; keyif almak; faydalanmak
the beauty
güzellik
dark
koyu; karanlık
a telescope
teleskop
the North
Kuzey
a look
bakış; görünüş
a million
bir milyon
a year
yıl
back
arka; geri
time
zaman; saat
to see
görmek; anlamak; görünmek
of course
elbette; tabii ki
bright
parlak; zeki
a star
yıldız
first
birinci; 1.
a night
gece
exciting
heyecanlı; heyecan verici
yet
henüz
brilliant
parlak; zeki
a metre
metre
a measure
önlem; tedbir
the pollution
kirlilik
rural
kırsal; taşra
anywhere
herhangi bir yer
when
ne zaman; -dığında; -ken
a town
kasaba
more
biraz daha; daha
just
ibaret; adil; sadece
something
bir şey (olumlu)
a galaxy
galaksi
a half
yarı; yarım
to tell
anlatmak; söylemek
people
insanlar
possible
mümkün
enough
yeter; yeterince
really?!
gerçekten mi?!
to inspire
ilham vermek
involved
ilgili; dahil
science
bilim
hope
umut
next
gelecek; sonraki; ileri
to do a degree
üniversite okumak; diploması olmak
physics
fizik
because
çünkü
to gain
kazanmak
living
yaşayan; yaşam
to win
kazanmak; birinci olmak
a status
durum
outside
dışarıya
light
açık; hafif; ışık
to cut
kesmek
to hit
vurmak; çarpmak
a target
bir hedef
fewer
daha az
two thousand
2.000
inside
içeri
a park
park
to stretch
germek; uzatmak; genişletmek
over
üzerinden
a square
bir kare
a kilometre
kilometre
a valley
bir vadi
twice
iki kere
now
şimdi
new
yeni
to visit
ziyaret etmek
a centre
merkez
youth
gençlik
a hostel
pansiyon
also
de; da (hem de)
to plan
planlamak
once
bir kere
to mean
demek istemek; bir şey anlamına gelmek
a boost
artış; yükseliş
fantastic
harika; şahane
a way
yol; bakım; yöntem
across
karşısında; karşıda
a phone
telefon
even
hatta; eşit
without
-siz; -sız; olmadan
clear
açık (hava)
a moon
ay (dünyanın uydusu)
a guest
misafir
already?!
zaten?!
a chart
grafik
a room
oda
to come
gelmek
actually
aslında
at midnight
gece yarısında
a family
aile
a sheet
bir sayfa; bir yaprak
to start
başlamak
amazing
şaşırtıcı; inanılmaz
to bring
getirmek
the joy
neşe; sevinç
to experience
tecrübe etmek
at home
evde
to think
düşünmek
huge
kocaman
an impact
darbe; etki
local
yerel
a community
topluluk
a term
dönem; tabir
an area
alan; bölge
a point of view
bakış açısı
tremendous
muazzam; büyük
at night
gece; geceleri
to say
söylemek; demek
good
iyi
native
yerli
the wildlife
vahşi yaşam
pleased
memnun
sort of
sayılır; gibi
an animal
hayvan
to adapt
uyum sağlamak
small
küçük
a bat
yarasa
particularly
özellikle
a guy
adam; herif
to feed
beslemek
a pattern
örüntü; desen
to go
gitmek; çıkmak
a business
firma; iş
to catch
yakalamak; tutmak
everyone
herkes
glad
memnun; mutlu
to hear
duymak; dinlemek; haber almak
Australia
Avustralya
to eat
yemek
anyone
herhangi biri; hiç kimse
to camp
kamp yapmak
to thank
teşekkür etmek
to fly
uçmak
around
etrafında; yaklaşık; civarı
a head
baş
warm
ılık
sunshine
günışığı
a part
kısım; bölüm
the country
ülke
black
siyah
pull
çekmek
many
birçok (sayılabilir isimlerle)
a tourist
turist

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın