Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Büyük Britanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 110 kelime/ifade
eleven
on bir; 11
a kilometre
kilometre
fresh
taze
the air
hava; havayı
last
son; geçen
a shift
bir vardiya
deep
derin; büyük
the coal
kömür
mine
benimki; benim; maden
to go
gitmek; çıkmak
a museum
müze
entire
tüm
a tradition
bir gelenek
fifty
elli; 50
a job
a bond
bağ; tahvil
a friendship
arkadaşlık
to forgive
affetmek
over
üzerinden
a decade
on yıl
the ground
yer; temel
everybody
herkes
to know
bilmek; tanımak
new
yeni
the carbon
karbon
the housing
konut
green
yeşil
to hold
tutmak; taşımak
ready
hazır
more
biraz daha; daha
just
ibaret; adil; sadece
a way
yol; bakım; yöntem
life
hayat; yaşam
to open
açmak
nineteen
on dokuz; 19
massive
muazzam
a reserve
bir rezerv
the electricity
elektrik
a century
yüzyıl
beyond
ötesinde
born
doğmak
eighty
seksen; 80
when
ne zaman; -dığında; -ken
still
hâlâ; durgun
to work
çalışmak; işe yaramak
to fight
dövüşmek
after
sonra; -den sonra
to defeat
yenmek
to pick
seçmek; almak
private
özel
to reduce
azaltmak
industry
endüstri; sanayi
few
birkaç
power
güç; yetki
next
gelecek; sonraki; ileri
a door
kapı
to burn
yakmak
cheaper
daha ucuz
partly
kısmen
to switch
değiştirmek; geçiş yapmak
the wood
odun
chips
cips
to meet
buluşmak; tanışmak; görüşmek
the emission
emisyon; salınım
a target
bir hedef
a mind
akıl
to call
yardım istemek; çağırmak
to finish
bitirmek
to try
denemek
to buy
satın almak
a business
firma; iş
angry
kızgın
a shot
atış; deneme; şans
a bit
biraz
upon
üzerine; üzerinde
a deal
anlaşma
because
çünkü
to start
başlamak
other
diğer; diğeri
stuff
şeyler
to create
yaratmak; oluşturmak
social
sosyal
political
siyasi
once
bir kere
a centre
merkez
industrial
endüstriyel
a man
erkek
to leave
ayrılmak; bırakmak
good
iyi
money
para
to minimize
en aza indirmek
thirty
otuz; 30
a year
yıl
a career
kariyer
to achieve
ulaşmak
to make it
başarmak
to want
istemek
a market
market
a road
yol
a day
gün
to continue
devam etmek
a product
ürün
why?
neden?
an opinion
fikir
myself
kendim
gone
gitmiş; yok olmuş
a symbol
bir sembol
a moment
dakika
the decline
düşüş; reddediş
an age
çağ; yaş

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın