Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Büyük Britanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 68 kelime/ifade
social media
sosyal medya
to celebrate
kutlamak
social
sosyal
economic
hesaplı
cultural
kültürel
political
siyasi
an achievement
bir başarım
special
özel
throughout
boyunca
history
tarih
to fight
dövüşmek
freedom
özgürlük
right
doğru; haklı; sağ (yön)
to enjoy
sevmek; keyif almak; faydalanmak
a protest
protesto
to strike
vurmak; grev yapmak
a loss
zarar
a struggle
bir mücadele
to understand
anlamak; kavramak
significant
kayda değer
a century
yüzyıl
a decision
karar
to control
kontrol etmek
continuous
sürekli; kesintisiz
to attempt
denemek; teşebbüste bulunmak
to achieve
ulaşmak
to lead
-e çıkmak; ulaşmak; önderlik etmek
to form
şekil vermek; oluşturmak
to burden
yüklemek
a campaign
kampanya
to continue
devam etmek
to observe
gözlemlemek
officially
resmi olarak
to declare
ilan etmek
to recognise
tanımak; kabul etmek
effort
emek; çaba
original
esas; özgün
international
uluslararası
to agree
aynı fikirde olmak; anlaşmak
a suggestion
bir öneri
ongoing
devam eden
to improve
gelişmek; geliştirmek
to include
içermek; dahil etmek
New York
New York
to claim
iddia etmek; talep etmek
a tragedy
bir trajedi
attention
dikkat
memory
bellek; hafıza
an incident
bir olay; vakıa
substantial
önemli; büyük
to take place
gerçekleşmek
a police officer
polis memuru
a firefighter
bir itfaiyeci
sudden
ani
urgent
acil
an employer
işveren
an attitude
tutum
to be allowed
izni olmak
a vote
oy
a parliament
meclis
to defeat
yenmek
exclusive
özel; ayrıcalıklı; münhasır
male
erkek
the gender gap
cinsiyetler arası uçurum
female
dişi
a president
başkan
to serve
hizmet etmek
a prime minister
başbakan

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın