Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Büyük Britanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 106 kelime/ifade
to collect
toplamak; biriktirmek
all
bütün; hepsi
simple
basit
maybe
belki
for you
senin için
now
şimdi
I don't get it
anlamıyorum
to get
almak; olmak
to try
denemek
close
yakın
to do
yapmak
dark
koyu; karanlık
to wait
beklemek
oh, I see!
anlıyorum!
just
ibaret; adil; hemen; biraz önce
a dad
baba
to make it
başarmak; yapmak
to keep
devam etmek; saklamak; tutmak
to go
gitmek; çıkmak
a problem
sorun
unlikely
mümkün değil
only
sadece; tek
to say
söylemek; demek
when
ne zaman; -dığında; -ken
soft
yumuşak
to smell
koklamak; kokmak
to think
düşünmek
about
hakkında
a girl
kız
negative
olumsuz; negatif
to have
var; sahip olmak
a direction
yön; talimat
hard
zor
cool
havalı
to fail
başarısız olmak; kalmak
enough
yeter; yeterince
a moment
dakika
to decide
karar vermek
to cut
kesmek
to teach
öğretmek; okutmak
myself
kendim
knowledge
bilgi
wonderful
harika; güzel
everything
her şey
to pass
geçmek; sınıfı geçmek; (bir şeyi) uzatmak
to count
saymak
twenty
yirmi; 20
final
son
sure!
tabii ki!
to show
göstermek
to work
işte çalışmak; işe yaramak
to come back
geri gelmek
to end
sonlandırmak
but
ama
to cheat
hile yapmak; aldatmak
a head
baş
more
biraz daha; daha
a potato
patates
to miss
özlemek; kaçırmak
to enjoy
sevmek; faydalanmak
very
çok
much
çok (sayılamayan isimlerle)
another
başka bir
to read
okumak
ahead
önde; ileride
a boy
erkek çocuk
difficult
zor
failure
başarısızlık
almost
hemen hemen; neredeyse
odd
tek; tuhaf
because
çünkü
how
nasıl
math
matematik
today
bugün
to sound
ses çıkarmak
tough
zor
I don't know
bilmiyorum; tanımıyorum
I'm sorry
üzgünüm; özür dilerim
to listen
dinlemek
to help
yardım etmek
me too
ben de (olumlu)
alright
iyi; pekala
a baby
bebek
I don't understand
anlamıyorum
to understand
anlamak; kavramak
wrong
haksız; yanlış
a chance
ihtimal
pregnant
hamile
high
yüksek
a day
gün
to turn
dönmek
to drink
içmek
to swear
küfretmek; yemin etmek
to realize
farketmek
nothing
hiçbir şey
a team
takım
to ask
sormak
before
önünde; -den önce; önceki
a man
erkek
dead
ölü
to pick
seçmek; almak
after
sonra; -den sonra
a fact
gerçek
to hear
duymak; dinlemek; haber almak
few
birkaç
many
birçok (sayılabilir isimlerle)

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın