Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Büyük Britanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 126 kelime/ifade
everyone
herkes
to agree
aynı fikirde olmak; anlaşmak
educational
eğitsel
huge
kocaman
important
önemli
particularly
özellikle
sure!
tabii ki!
to want
istemek
to aim
hedeflemek
to prepare
hazırlamak
a challenge
zorlu görev; meydan okuma
life
hayat; yaşam
yet
henüz
a school
okul
to fail
başarısız olmak; kalmak
all
bütün; hepsi
but
ama
tiny
ufak; minik
private
özel
a government
hükümet
to run
koşmak; yürütmek
trouble
sorun; belâ; dert
to deal
(kartları) dağıtmak; iş yapmak
with
ile; -le; -la
to remain
(aynı durumda) kalmak
very
çok
a human
insan
energy
enerji
talented
yetenekli
lost
kayıp
scale
ölçek
to get
almak; olmak
more
biraz daha; daha
about
hakkında
to mean
demek; anlamına gelmek
to spend
harcamak
money
para
a building
bina
difficult
zor
rather
-mektense; ziyâde
to focus
odaklanmak
a purpose
amaç
a task
görev
to help
yardım etmek
to work
işte çalışmak; işe yaramak
a relationship
ilişki; alaka
to order
sipariş vermek
the future
gelecek
national
ulusal
to follow
takip etmek
a subject
özne; konu; ders
first
birinci; 1.
a capital
başkent
to exist
var olmak
around
etrafında; yaklaşık
economic
hesaplı
a system
sistem
to find
bulmak
hard
zor
change
para üstü
bad
kötü
because
çünkü
simply
tek kelimeyle; basitçe
to understand
anlamak; kavramak
how
nasıl
to teach
öğretmek; okutmak
ninety
doksan; 90
a population
nüfus
such
öyle; böyle; bu kadar; o kadar
a class
sınıf
global
küresel
the economy
ekonomi
production
üretim
cash
nakit para
a flower
çiçek
also
de; da (hem de)
perfect
mükemmel
a study
çalışma; inceleme
a second
saniye
yourself
kendin
young
genç
a concept
kavram
a defense
savunma
a project
proje
a hand
el; yardım
to draw
berabere kalmak; çekmek; çizmek
a person
insan; kişi
particular
belli; özel
attention
dikkat
fear
korku
to do
yapmak
to ensure
sağlamak; güvence altına almak
to learn
öğrenmek
people
insanlar
best
en iyi
a suit
takım elbise
to hang out
birileriyle takılmak
a unit
birim; blok; ünite
knowledge
bilgi
a job
a week
hafta
to explore
keşfetmek
intense
yoğun
social
sosyal
a cost
bedel
every
her
to emphasize
vurgulamak; altını çizmek
better
daha iyi
together
birlikte
technique
teknik
only
sadece; tek
children
çocuklar
to go
gitmek; çıkmak
just
ibaret; adil; hemen; biraz önce
media
medya
art
sanat
actually
aslında
to need
ihtiyacı olmak
a source
kaynak
a problem
sorun
salary
maaş
a right
hak
right now
şu anda; hemen
quite
oldukça; sessiz
to happen
olmak; meydana gelmek
wrong
haksız; yanlış

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın