Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Büyük Britanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 102 kelime/ifade
people
insanlar
often
çoğu kez
confused
kafası karışmak
food
yiyecek
but
ama
important
önemli
to know
bilmek; tanımak
a difference
fark
because
çünkü
to require
gerektirmek
treatment
muamele
a body
vücut
a system
sistem
to respond
yanıtlamak
specific
belli; özel
certain
kesin
allergic
alerjik
to call
yardım istemek; çağırmak
with
ile; -le; -la
many
birçok (sayılabilir isimlerle)
when
ne zaman; -dığında; -ken
someone
birisi; biri
a problem
sorun
just
ibaret; adil; hemen; biraz önce
a threat
tehdit
a part
kısım; bölüm
a thought
düşünce; fikir
a response
yanıt
a range
ürün yelpazesi; silsile
a mouth
ağız
severely
ciddi; ağır
trouble
sorun; belâ; dert
even
çift; eşit; denk
life
hayat; yaşam
to threaten
tehdit etmek
almost
hemen hemen; neredeyse
always
her zaman; hep
to happen
olmak; meydana gelmek
quickly
hızlı (bir şekilde)
thirty
otuz; 30
a minute
dakika
to eat
yemek
other
diğer; diğeri
a hand
el; yardım
usually
genellikle
to mean
demek; anlamına gelmek
to have
var; sahip olmak
enough
yeter; yeterince
to break
kırmak
a result
sonuç
to result in
sonuçlanmak
generally
çoğunlukla; genellikle
a feeling
duygu; his
too
fazla; de; da; çok
also
de; da (hem de)
to show up
görünmek
next
gelecek; sonraki; ileri
few
birkaç
a day
gün
a word
söz
to experience
tecrübe etmek; deneyimlemek
something
bir şey (olumlu)
before
önünde; -den önce; önceki
most
en
time
zaman; saat
an allergy
alerji
third
üçüncü; 3.
for example
mesela; örneğin
a disease
hastalık
a condition
şart; durum; hastalık
to contain
içermek
shares
hisseler
similar
benzer
such
öyle; böyle; bu kadar; o kadar
pain
ağrı
all
bütün; hepsi
best
en iyi
a way
yol; yöntem
to get
almak; olmak
to do
yapmak
yourself
kendin
sensitive
hassas
a test
test
reliable
güvenilir
a tool
araç; gereç
wonderful
harika; güzel
to talk
konuşmak; anlatmak
a doctor
doktor
able
yapabilmek
to the right
sağdaki
action
eylem; iş; hareket
to go
gitmek; çıkmak
a person
insan; kişi
common
yaygın; ortak
history
tarih
oral
sözlü
a challenge
zorlu görev; meydan okuma
medical
tıbbi
safe
güvenli
to control
kontrol etmek
the environment
çevre
a plan
plan

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın