Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Büyük Britanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 114 kelime/ifade
to turn
dönmek
attention
dikkat
health
sağlık
just
ibaret; adil; hemen; biraz önce
to wake up
uyanmak
still
hâlâ
but
ama
people
insanlar
to get
almak; olmak
a feeling
duygu; his
a day
gün
Wednesday
Çarşamba
a doctor
doktor
here
burada; burası
with
ile; -le; -la
a benefit
fayda
an app
bir uygulama
very
çok
normal
normal
a part
kısım; bölüm
life
hayat; yaşam
many
birçok (sayılabilir isimlerle)
the world
dünya
quite
oldukça; sessiz
probably
büyük olasılıkla
a reason
sebep; akıl
large
büyük; geniş
majority
çoğunluk
to sleep
uyumak
more
biraz daha; daha
once
bir kere
a human
insan
natural
olağan
healthy
sağlıklı
when
ne zaman; -dığında; -ken
children
çocuklar
to expect
beklemek; ummak
every
her
a point
anlam; sayı
to force
zorlamak
full
dolu
to guess
sanmak; tahmin etmek
after
sonra; -den sonra
to become
olmak
less
daha az
important
önemli
most
en
to go
gitmek; çıkmak
right
doğru; haklı; sağ (yön)
back
arka; geri
I don't know
bilmiyorum; tanımıyorum
to know
bilmek; tanımak
energy
enerji
living
yaşayan; yaşam
ninety
doksan; 90
a year
yıl
old
yaşlı; eski
between
arasında
twenty
yirmi; 20
to think
düşünmek
maybe
belki
to miss
özlemek; kaçırmak
something
bir şey (olumlu)
new
yeni
a study
çalışma; inceleme
Greece
Yunanistan
blood
kan
blood pressure
kan basıncı
pressure
basınç
to look
bakmak; görünmek
sixty
altmış; 60
to drop
düşürmek
about
hakkında
much
çok (sayılamayan isimlerle)
a person
insan; kişi
medical
tıbbi
change
para üstü
now
şimdi
over
üzerinden; bitmek
time
zaman; saat
a week
hafta
thirty
otuz; 30
a risk
risk
a heart
kalp
a disease
hastalık
even
çift; eşit; denk
short
kısa
to increase
artmak; yükselmek; artırmak
sharp
keskin; gözüaçık
a minute
dakika
to run
koşmak; yürütmek
also
de; da (hem de)
too
fazla; de; da; çok
late
geç
to make it
başarmak; yapmak
difficult
zor
fall
sonbahar
to fall asleep
uyuyakalmak
asleep
uyuyakalmış
a night
gece
unfortunately
maalesef
value
değer
good night
iyi geceler
to consider
göz önüne almak
to work
işte çalışmak; işe yaramak
to have
var; sahip olmak
actually
aslında
a hospital
hastane
to allow
izin vermek
to hear
duymak; dinlemek; haber almak
to sound
ses çıkarmak
music
müzik
to need
ihtiyacı olmak
local
yerel

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın