Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Spanien.
130 ord/fraser att lära sig
recientemente
nyligen
más
mer
probable
sannolikt
la fiebre
febern
perder
att förlora; att missa (bussen)
porque
därför att
ahora
nu
mismo
samma; själv
aparecer
att dyka upp
China
Kina
casi
nästan
el año
året
seguro
trygg; säker
hablar
att prata; att berätta
llevar
att ta med; att bära
el millón
miljonen
el mundo
världen
el mes
månaden
deber
måste; att vara skyldig (t ex pengar)
el virus
viruset
aunque
även om
por ejemplo
till exempel
el ejemplo
exemplet
menos
mindre
una vez
en gång
rápido
snabbt
también
också; med
hay
det finns
cambiar
att ändra
empezar
att börja; att starta
común
vanlig
la pérdida
förlusten
ido
borta
desarrollar
att utveckla
otro; otra
annan; annat
un tipo de ...
en sorts ...
el efecto
effekten
saber
att veta
reconocer
att känna igen
importante
viktigt
poder
kan
entre
mellan
actual
nuvarande
tener
att ha
el dolor
smärtan
la cabeza
huvudet; sinnet
la nariz
näsan
toser
hosta
seco
torrt
podría
jag skulle kunna
sentir
känna
la voz
rösten
estornudar
nysa
el ojo
ögat
quiere
vill
así
så här; så där
reflejar
att reflektera
el informe
rapporten
británico
brittisk
basar
att basera
la persona
personen
dar
att ge
positivo
positiv
una semana
en vecka
la anterior
den tidigare
los datos
uppgifterna
aplicar
att ansöka
analizar
att analysera
Londres
London
el apoyo
stödet
el sistema
systemet
el sistema de salud
sjukvårdssystemet
la salud
hälsan
público
offentlig
el Reino Unido
Storbritannien
el menor
den yngste
el riesgo
risken
el riesgo de ...
risken för ...
la enfermedad
sjukdomen
durar
att pågå
general
generell
parecer
att verka; att se ut som
la gripe
influensan
el resfriado
förkylningen
afectar
att påverka
sobre
på; om; över
significar
att mena; att betyda
imposible
omöjligt
dejar
att låta; att sluta; att lämna
preocuparse
att oroa sig
proteger
att skydda
el único; la única
den enda; den enda
la manera
sättet (att göra något)
el momento
stunden
aún
fortfarande; ännu
sufrir
att lida
el conocimiento
kunskapen
largo
lång
el plazo
slutdatumet
el estudio
studien
publicar
att publicera; att posta (på sociala medier)
la revista
tidsskriften
incluso
ens (som i inte ens)
la infección
infektionen
reducir
att minska
tras
efter; bakom
creen
de tycker; de tror
la capacidad
förmågan
recuperarse
återhämta sig
explicar
att förklara
el vídeo
videon
tan
så; så som; som
tengo
jag har
el resultado
resultatet
mejor
bättre
la opción
alternativet
mantener
att bibehålla
sano
frisk; sund (person)
ojalá
jag hoppas att; förhoppningsvis
ayudar
att hjälpa
entender
att förstå
presentar
att presentera
último
sist; slutgiltig
la pregunta
frågan
el tema
ämnet; temat
siempre
alltid
olvidar
att glömma
llegar
att anlända
nuevo
ny
próximo
nästa

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd