Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Spanien.
97 ord/fraser att lära sig
las redes sociales
sociala medier
nuevo
ny
el pueblo
byn
el tiempo
tiden; vädret
la emoción
känslan
el miedo
rädslan
por ejemplo
till exempel
la religión
religionen
el mensaje
meddelandet
sin embargo
dock
entretenido
underhållande
la tecnología
tekniken
el uso
användningen
lo que sea
strunt samma
controlar
att kontrollera
otro; otra
annan; annat
hablar
att prata; att berätta
mucho; mucha
mycket; mycket
la ansiedad
ångesten
el hecho
faktumet
querer
att vilja; skulle vilja
durante
medan
contrario
motsatt
la parte
delen
quiere
vill
ser
att vara (permanent)
la vida
livet
mal
dålig
un día
en dag
inventar
uppfinna
una vez
en gång
culpable
skyldig
hacer
att göra
porque
därför att
venir
att komma
los demás
de andra
la persona
personen
feliz
lycklig
basar
att basera
el momento
stunden
así
så här; så där
dejar
att låta; att sluta; att lämna
el lado
sidan
el móvil
mobiltelefonen
la pregunta
frågan
¡claro!
det är klart!
jurar
att svära
puedo
jag kan
aún
fortfarande; ännu
la playa
stranden
muy
mycket; väldigt
la cara
ansiktet
podría
jag skulle kunna
considerar
överväga
creo que ...
jag tycker att; jag tror att ...
costar
att kosta
un poco
lite
siempre
alltid
la mañana
morgonen
entero
hela
la noche
natten; kvällen (sent)
tener
att ha
mirar
att titta
sin problema
inga problem
el problema
problemet
general
generell
queremos
vi vill ha
mostrar
att visa
la imagen
bilden
la realidad
realiteten
realmente
verkligen
algo
någonting; vad som helst
el recuerdo
minnet; souveniren
llamarse
att kalla (sig själv)
negativo
negativ
negar
att förneka
estás enganchado al teléfono
du är fast i telefonen
pude
jag lyckades; jag kunde
ver
att se; att titta
incluso
ens (som i inte ens)
existir
att existera
reflejar
att reflektera
oír
att höra
utilizar
använda
la siguiente
följande
empezar
att börja; att starta
demasiado; demasiada
för mycket; för mycket
conformarse
anpassa
la hora
timmen
capaz
kapabel
el teléfono
telefonen
fuera
ut; utomhus
la gente
folket
el amigo; la amiga
vännen
tuyo
din
físico
fysisk
alguien
någon

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd