Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Spanien.
93 ord/fraser att lära sig
la igualdad de género
jämställdheten
escuchar
att lyssna
el término
villkoret
muchas veces
många gånger
saber
att veta
significar
att mena; att betyda
realmente
verkligen
según
enligt
la igualdad
jämlikheten
el derecho
rätten
la responsabilidad
ansvaret
la oportunidad
möjligheten
la mujer
kvinnan
el hombre
mannen
la niña
flickan; barnet (kvinnligt)
el niño
pojken; barnet (manligt)
querer
att vilja; skulle vilja
decir
att säga; att berätta; att hävda
el mundo
världen
la posibilidad
möjligheten
poder
kan
tener
att ha
la vida
livet
feliz
lycklig
nacer
att födas
parecer
att verka; att se ut som
justo
rättvis
grande
stor
el desequilibrio
obalansen
conseguir
att få
convertir
omvandlas
el número
numret
cinco
fem
diecisiete
sjutton
objetivo
mål
pretender
till avsikt; att påstå; att förvänta sig
transformar
omvandla
el lugar
platsen
luchar
kämpa
acabar
avsluta
España
Spanien
proteger
att skydda
ser
att vara (permanent)
suficiente
tillräckligt
necesitar
att behöva
el cambio
förändringen
considerar
överväga
igual
kanske; lika
menos
mindre
vivir
att bo
la sociedad
samhället
separar
separera
la vida social
det sociala livet
cuidado
försiktighet
el hogar
hemmet
la familia
familjen
invisible
osynlig
el juicio
rättegången
la palabra
ordet
la historia
historien
el área
området
discriminar
diskriminera
valorar
värdera
diariamente
dagligen
peor
värre
el salario
lönen
el acceso
tillgången
la posición
läget; ställningen
la decisión
beslutet
difícil
svårt
dedicar
ägna
la hora
timmen
asumir
anta
gran
stor
la carga
lasten; bördan
mental
mental
la física
fysiken
sufrir
att lida
la situación
situationen
el abuso
övergreppet
el acoso
trakasserierna
la calle
gatan
en el trabajo
på jobbet
hay
det finns
salir
att gå ut; att umgås
el miedo
rädslan
volver
att komma tillbaka
demasiado
alltför
la razón
anledningen
defender
försvara
creer
att tycka; att tro
en el mundo
i världen
no importa
det spelar ingen roll

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd