Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Spanien.
109 ord/fraser att lära sig
la imagen
bilden
venir
att komma
la cabeza
huvudet; sinnet
ver
att se; att titta
pasar
att passera
la página
sidan
la revista
tidsskriften
el dedo
fingret; tån
hacer
att göra
la generación
generationen
dar
att ge
la vuelta
rundan
el sentido
känslan; förnuftet
digital
digital
nacer
att födas
el futuro
framtiden
explicar
att förklara
entender
att förstå
recordar
att minnas
el momento
stunden
la vida
livet
tener
att ha
internet
internet
aprender
att lära sig
usar
att använda
caminar
estar
att vara (tillfälligt)
el móvil
mobiltelefonen
el chico
pojken
salvar
rädda
el mundo
världen
la casa
huset
perder
att förlora; att missa (bussen)
la hora
timmen
el contenido
innehållet
absurdo
absurd
mirar
att titta
el placer
nöjet
estético
estetisk
informar
att rapportera
organizar
att organisera
cambiar
att ändra
el discurso
talet (att hålla tal)
coger
ta; fånga; gripa
crear
att skapa
reír
att skratta
el humor
humorn
decir
att säga; att berätta; att hävda
poder
kan
expresar
uttrycka
libre
gratis
la idea
idén
la identidad
identiteten
sexual
sexuell
el influencer; la influencer
influencern; influencern
sentir
känna
la libertad
friheten
la opinión
åsikten
la diversidad
mångfalden
hablar
att prata; att berätta
la salud
hälsan
mental
mental
cuestionar
ifrågasätta
la actitud
attityden
negar
att förneka
la crisis
krisen
climático
klimatisk
vegetariano
vegetarian
pensar
att tänka; att överväga
ocurrir
att hända
intentar
att prova något
depender
bero
relativo
relativ
vivir
att bo
la zona
zonen; område
pijo
snobbig
asegurar
försäkra
la mayoría
majoriteten
consciente
medveten
público
offentlig
recibir
att ta emot
el aplauso
applåden
el corazón
hjärtat
constante
konstant
mal
dålig
positivo
positiv
servir
att vara användbar; att tjäna
la bandeja
bricka
saber
att veta
la luz
ljuset
buscar
att söka; att leta efter
el estímulo
stimulansen
rápido
snabbt
sufrir
att lida
la gente
folket
el teléfono
telefonen
oír
att höra
la cosa
saken
la relación
förhållandet
la política
politiken
jugar
att spela (sport)
guay
cool
odiar
att hata
negativo
negativ
solucionar
lösa
el problema
problemet
cometer
att begå
obviamente
självklart
preguntar
att fråga

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd