Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Spanien.
98 ord/fraser att lära sig
un poquito
lite grann
el mercado
marknaden
español
spanska
venir
att komma
la universidad
universitetet
conocer
att möta; att känna (en person)
el derecho
rätten
cambiar
att ändra
sobre
på; om; över
más
mer
importante
viktigt
las ganas
lusten (att göra något)
porque
därför att
próximo
nästa
el domingo
söndag
un día
en dag
internacional
internationell
el trabajador
arbetaren
no lo sé
jag vet inte
una vez
en gång
la vida
livet
todavía
fortfarande; än
otro; otra
annan; annat
la opción
alternativet
en casa
hemma
dormir
att sova
oye
hallå
el futuro
framtiden
un poco
lite
colocar
att placera
debería
jag borde; han borde; hon borde
el autónomo
den frilansande
mejor
bättre
tener
att ha
¡claro!
det är klart!
la cosa
saken
libre
gratis
el concepto
konceptet
contar
att berätta; att räkna
medio
halv
viejo
gammal
el color
en färg
tengo
jag har
la verdad
sanningen
pensar
att tänka; att överväga
el hombre
mannen
vale
okej
el niño; la niña
pojken; flickan; barnet
el plan
planen
veinte
tjugo; 20
el euro
euron
peor
värre
también
också; med
hacer
att göra
lo que sea
strunt samma
ido
borta
el lío
oredan; röran
siempre
alltid
pagar
att betala
los impuestos
skatterna
quiero
jag vill
la persona
personen
la noche
natten; kvällen (sent)
mismo
samma; själv
entonces
då (lösning)
queréis
vill du
quedar
att umgås; att stämma träff
acabar
avsluta
montar
att rida
la madre
mamman
la cámara
kameran
robar
att råna; att stjäla
seco
torrt
cosas
grejor; saker
la cola
kön; linjen
la gente
folket
desde
sedan (som i sedan dess)
la oficina
kontoret
ha dicho
han sa
practicar
öva
Navidad
jul
el verano
sommaren
el interés
intresset
detrás
bakom
la parte
delen
preparar
att förbereda
el adulto; la adulta
den vuxne
sin
utan
un tipo de ...
en sorts ...
social
social
conformarse
anpassa
profesional
professionell
desear
att önska
esperar
att vänta; att hoppas
seguir
att följa; att fortsätta
afectar
att påverka
algo
någonting; vad som helst
sesenta
sextio

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd