Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Spanien.
106 ord/fraser att lära sig
interesar
intressera
trabajar
att arbeta
saber
att veta
el director; la directora
direktören; rektorn
increíble
otrolig
primero
första
conectar
ansluta
ver
att se; att titta
el guión
manuset
estar
att vara (tillfälligt)
el libro
boken
me encanta
jag älskar; att tycka om (någonting)
leer
att läsa
bueno
bra
la hora
timmen
algo
någonting; vad som helst
así
så här; så där
hola
hej
venir
att komma
nuevo
ny
la película
filmen
mejor
bättre
el mundo
världen
la verdad
sanningen
tener
att ha
más
mer
el monstruo
monstret
la persona
personen
preguntar
att fråga
sobre
på; om; över
libre
gratis
español
spanska
cuándo
när (frågor)
va
han går; hon går
salir
att gå ut; att umgås
me gustaría ...
jag skulle vilja ...
decir
att säga; att berätta; att hävda
también
också; med
espero que
jag hoppas att
breve
kort
el beso
kyssen
la gente
folket
burlar
lura
porque
därför att
conocer
att möta; att känna (en person)
palabras
ord
deber
måste; att vara skyldig (t ex pengar)
basado; basada
baserad
mil
1000
años
åren
el futuro
framtiden
el miedo
rädslan
necesitar
att behöva
practicar
öva
obviamente
självklart
la tormenta
stormen
peligroso
farlig
el centro
mitten
el huracán
orkanen
la línea
linjen
recto
rakt fram
vivir
att bo
cambiar
att ändra
antes
före
tocar
att röra vid; att spela (ett instrument)
la fuerza
styrkan; kraften
fuera
ut; utomhus
tropical
tropisk
el día
dagen
la ciudad
staden
el norte
norr
la frontera
gränsen; fronten
México
Mexiko
el hermano
brodern
oír
att höra
aprender
att lära sig
hablar
att prata; att berätta
fácil
enkelt
difícil
svårt
comprender
förstå
ligero
lätt (vikt)
tal vez
kanske
está
han är; hon är; det är (tillfälligt)
la mezcla
blandningen
el país
landet
compañero
kamrat
el alma
själen
la lucha
kampen
aquí
här
hondureño
honduransk
el pueblo
byn
la fe
tron
la familia
familjen
el trabajo
jobbet; arbetet
describir
att beskriva
explicar
att förklara
odiar
att hata
la mayoría
majoriteten
ir
att gå; att åka
adelante
framåt
la lección
lektionen
siempre
alltid
recordar
att minnas
todavía
fortfarande; än
la justicia
rättvisa
completo
komplett

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd