Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Spanien.
119 ord/fraser att lära sig
necesitar
att behöva
básico
grundläggande
la coma
komma; punkt (för decimaler)
el millón
miljonen
la persona
personen
la situación
situationen
quinto
femte
el país
landet
la unión
unionen
europeo
europeisk
más
mer
pobre
fattig
sin
utan
contar
att berätta; att räkna
subir
att gå upp; att skruva upp
el precio
priset
la luz
ljuset
el año
året
la mitad
halvan
el sueldo
lönen
pagar
att betala
el alquiler
hyran
siempre
alltid
la palabra
ordet
treinta
trettio; 30
la parte
delen
un estado
en stat
hacia
mot
el ciudadano
medborgaren
el derecho
rätten
recibir
att ta emot
los ingresos
inkomsten
importar
att ha betydelse; att ha något emot; att bry sig om
el dinero
pengarna
llegar
att anlända
igual
kanske; lika
mismo
samma; själv
querido; querida
kära ...
las ganas
lusten (att göra något)
irse
att vara på väg ... ; att gå; att åka
la mayoría
majoriteten
el planeta
planeten
creen
de tycker; de tror
la manera
sättet (att göra något)
entonces
då (lösning)
África
Afrika
la economía
ekonomin
democrático
demokratisk
el gas
gasen
crítico
kritisk
venir
att komma
el método
metoden
la ayuda
hjälpen
el interés
intresset
político
politisk
la prueba
beviset; testet
el resultado
resultatet
muy
mycket; väldigt
disparar
att skjuta
demostrar
att bevisa; att demonstrera; att visa
podría
jag skulle kunna
tratar
att behandla
la salud
hälsan
la educación
utbildningen
el acceso
tillgången
discutir
att diskutera; att gräla
por ejemplo
till exempel
el ejemplo
exemplet
el caso
fallet
comprobar
att kolla
pesar
att väga
mejorar
att förbättra
el fondo
botten; bakgrund
la especie
arterna
aplicar
att ansöka
la región
regionen
desde
sedan (som i sedan dess)
ochenta
åttio; 80
el efecto
effekten
la tasa
hastigheten
permitir
att tillåta
la hora
timmen
el trabajo
jobbet; arbetet
mayor que ...
större än ...
la versión
versionen
famoso
känd; berömd
la medida
måttet
contener
att innehålla
intentar
att prova något
reducir
att minska
la diferencia
skillnaden
poner
att sätta; att ställa
la condición
villkoret
específico
specifik
la cantidad
mängden
entre
mellan
sesenta
sextio
el euro
euron
quince
femton
imaginar
att tänka sig; att föreställa sig
tener
att ha
el hijo
sonen
menos
mindre
el mes
månaden
proponer
föreslå
los impuestos
skatterna
negativo
negativ
sobre
på; om; över
el sistema
systemet
acabar
avsluta
aunque
även om
ser
att vara (permanent)
eliminar
att ta bort
rico
rik
el futuro
framtiden
quizás
kanske
solucionar
lösa
la empresa
företaget
el trabajador
arbetaren

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd