Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Spanien.
85 ord/fraser att lära sig
la red social
nätet
sobre
på; om; över
el volumen
volyment; ljudet
producir
att producera
reducir
att minska
reciclar
återvinna
desde
sedan (som i sedan dess)
nacer
att födas
nuevo
ny
el error
misstaget
llegar
att anlända
conocer
att möta; att känna (en person)
el producto
produkten
necesitar
att behöva
individual
individuell
nada
ingenting; vad som helst
directamente
direkt
tengo
jag har
necesario
nödvändig
formar
att forma
la persona
personen
una vez
en gång
más
mer
el recibo
kvittot
además
förutom
podemos
vi kan
el recurso
resursen
el agua
vattnet
la energía
energin
cosas
grejor; saker
tirar
att dra
pueden
dom kan
tener
att ha
el uso
användningen
la botella
flaskan
el plástico
plasten
la caja
lådan
mismo
samma; själv
algo
någonting; vad som helst
la imagen
bilden
por ejemplo
till exempel
el ejemplo
exemplet
arreglar
att laga
crear
att skapa
el objeto
föremålet
la vida
livet
útil
användbar
menos
mindre
antes
före
mirar
att titta
pensar
att tänka; att överväga
poder
kan
empezar
att börja; att starta
diferente
annorlunda
el papel
pappret; rollen
específico
specifik
el aceite
oljan
la ropa
kläderna
existir
att existera
el punto
poängen (i sport)
limpio
ren
causar
att orsaka
medio
halv
el ambiente
miljön
la empresa
företaget
la administración
administrationen
la medida
måttet
cambiar
att ändra
muy
mycket; väldigt
fuerte
stark
deber
måste; att vara skyldig (t ex pengar)
el entorno
miljön
porque
därför att
ser
att vara (permanent)
implicar
att involvera
el esfuerzo
ansträngningen
el beneficio
fördelen
conseguir
att få
el planeta
planeten
mejor
bättre
el futuro
framtiden
la manera
sättet (att göra något)
sostener
att hålla
la salud
hälsan
agradecer
att tacka

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd