Lektion på italienska:

Lär dig italienska med
StudentiTv genom Memrise!

Lär dig vokabulär på italienska från videon "Hur man sammanfattar en text", med Memrises italienska modersmålstalare.
Lär dig vokabulär på italienska från videon "Hur man sammanfattar en text", med Memrises italienska modersmålstalare.
111 ord/fraser att lära sig
bene
bra
il video
videon
finire
att avsluta; att sluta
qui
här
è così
det är bara som det är
buono
bra
anche
också; med
se
om
ti piace
du tycker om (en sak, informellt)
fare
att göra
infatti
faktiskt; nämligen
il compito
uppgiften
proprio
verkligen; precis; (min) egen
perciò
så; därför
utile
användbar
conoscere
att känna (en person); att träffa (för första gången)
la regola
regeln
usare
att använda
perché
varför; därför
l'esercizio
övningen
purtroppo
tyvärr
ritrovare
återfinna
il percorso
vägen
studiare
att studera
a scuola
i skolan
l'università
universitetet
già
redan; än
troppo
alltför
quindi
därför; alltså
vedere
att se
insieme
tillsammans
nuovo
ny
la puntata
avsnittet
lo studente; la studentessa
studenten
come
hur; som
grazie
tack
primo
första; främsta
mettere
att sätta
mi piace
jag tycker om (en sak)
la cosa
saken
esattamente
exakt
più
mer; mest
ampio
vid; bred
soltanto
endast
le informazioni
informationen
escludere
att exkludera
l'attività
aktiviteten
molto
mycket; verkligen
importante
viktigt
aiutare
att hjälpa
il test
testet
ovviamente
självklart
dopo
efter; senare
procedere
fortskrida
il grado
graden; nivån
leggere
att läsa
il modo
sättet
cercare
att leta efter ...
andare
att gå
in fondo in fondo
sammanfattningsvis
capire
att förstå
realmente
verkligen
il significato
betydelsen
servire
att servera; att tjäna
partire
att ge sig av; att gå (sin väg)
puoi
du kan; du skulle kunna; du får
inglese
engelska
provare
att prova (på); att bevisa
rispondere
att svara
la domanda
frågan
quando
när
dove
var
i guai
problemen
infine
till sist
il blocco
blocket
il punto
poängen; punkten
la vista
utsikten
contenere
att innehålla
scrivere
att skriva
poi
sedan
cominciare
börja
la carta
kortet; pappret
il tema
uppsatsen; ämnet
il fatto
faktumet
ricordarsi
komma ihåg
essere
att vara
circa
omkring; ungefär
terzo
tredje
il rispetto
respekten
la partenza
avresa
dunque
således; därför; alltså
creare
att skapa; att designa
il discorso
talet
semplice
enkelt
eliminare
eliminera
l'esempio
exemplet
parlare
att prata
la persona
personen
trasformare
omvandla
formare
att forma
mai
aldrig; någonsin
l'opinione
åsikten
ricordare
att minnas
sempre
alltid
stesso
samma
il tempo
tiden; vädret
iniziare
att börja
pronto
redo; hej (på telefon)
prima di
innan
la consegna
leveransen
ancora
fortfarande; igen
111 ord/fraser att lära sig
bene
bra
il video
videon
finire
att avsluta; att sluta
qui
här
è così
det är bara som det är
buono
bra
anche
också; med
se
om
ti piace
du tycker om (en sak, informellt)
fare
att göra
infatti
faktiskt; nämligen
il compito
uppgiften
proprio
verkligen; precis; (min) egen
perciò
så; därför
utile
användbar
conoscere
att känna (en person); att träffa (för första gången)
la regola
regeln
usare
att använda
perché
varför; därför
l'esercizio
övningen
purtroppo
tyvärr
ritrovare
återfinna
il percorso
vägen
studiare
att studera
a scuola
i skolan
l'università
universitetet
già
redan; än
troppo
alltför
quindi
därför; alltså
vedere
att se
insieme
tillsammans
nuovo
ny
la puntata
avsnittet
lo studente; la studentessa
studenten
come
hur; som
grazie
tack
primo
första; främsta
mettere
att sätta
mi piace
jag tycker om (en sak)
la cosa
saken
esattamente
exakt
più
mer; mest
ampio
vid; bred
soltanto
endast
le informazioni
informationen
escludere
att exkludera
l'attività
aktiviteten
molto
mycket; verkligen
importante
viktigt
aiutare
att hjälpa
il test
testet
ovviamente
självklart
dopo
efter; senare
procedere
fortskrida
il grado
graden; nivån
leggere
att läsa
il modo
sättet
cercare
att leta efter ...
andare
att gå
in fondo in fondo
sammanfattningsvis
capire
att förstå
realmente
verkligen
il significato
betydelsen
servire
att servera; att tjäna
partire
att ge sig av; att gå (sin väg)
puoi
du kan; du skulle kunna; du får
inglese
engelska
provare
att prova (på); att bevisa
rispondere
att svara
la domanda
frågan
quando
när
dove
var
i guai
problemen
infine
till sist
il blocco
blocket
il punto
poängen; punkten
la vista
utsikten
contenere
att innehålla
scrivere
att skriva
poi
sedan
cominciare
börja
la carta
kortet; pappret
il tema
uppsatsen; ämnet
il fatto
faktumet
ricordarsi
komma ihåg
essere
att vara
circa
omkring; ungefär
terzo
tredje
il rispetto
respekten
la partenza
avresa
dunque
således; därför; alltså
creare
att skapa; att designa
il discorso
talet
semplice
enkelt
eliminare
eliminera
l'esempio
exemplet
parlare
att prata
la persona
personen
trasformare
omvandla
formare
att forma
mai
aldrig; någonsin
l'opinione
åsikten
ricordare
att minnas
sempre
alltid
stesso
samma
il tempo
tiden; vädret
iniziare
att börja
pronto
redo; hej (på telefon)
prima di
innan
la consegna
leveransen
ancora
fortfarande; igen
Lär dig italienska med hjälp av lektioner från YouTube-innehåll du gillar
Videor på italienska med ämnen du är intresserad av
Videor på italienska med ämnen du är intresserad av
Förbättra din italienska snabbare
Skapad som Memrise-lektioner
Skapad som Memrise-lektioner
Lär dig italienska med hjälp av lektioner från YouTube-innehåll du gillar
Videor på italienska med ämnen du är intresserad av
Videor på italienska med ämnen du är intresserad av
Förbättra din italienska snabbare
Skapad som Memrise-lektioner
Skapad som Memrise-lektioner
Memrise skapar engagerande språklektioner baserade på tusentals videor med infödda talare från YouTube, TikTok och andra källor! Vi har lektioner för alla, oberoende av vilket ämne eller område som intresserar dig. Vår teknik extraherar nyckelordförrådet från dessa videor och paketerar det till unika språklektioner som hjälper dig att förbättra dina kunskaper i italienska.