Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Italien.
95 ord/fraser att lära sig
come
hur; som
cambiare
att förändra; att förändras
il metodo
metoden
media
media
il liceo
gymnasium
posso
jag kan; jag skulle kunna; jag får
vedere
att se
perché
varför; därför
il passato
det förflutna
tanto
mycket; så mycket
il tempo
tiden; vädret
mettere
att sätta
l'argomento
ämnet
da
sedan dess; från; vid
studiare
att studera
ovviamente
självklart
aiutare
att hjälpa
il momento
stunden
molto
mycket; verkligen
la cosa
saken
altro
annat
allora
så (lösning)
qualcosa
någonting; vad som helst
la struttura
strukturen
poi
sedan
c'è
det finns (singular)
il processo
rättegången
anche
också; med
iniziare
att börja
carino
söt; trevlig; vacker
comunque
förresten; hur som helst
capire
att förstå
bene
bra
riuscire
att klara av
parlare
att prata
senza
utan
ripetere
att upprepa
il dovere
plikten
quindi
därför; alltså
passare
passera
trovare
att hitta
benissimo
utmärkt
velocemente
fort
il posto
platsen; sätet
tranquillo
tyst
proprio
verkligen; precis; (min) egen
soprattutto
framför allt
l'ordine
ordningen; ordern
dove
var
puoi
du kan; du skulle kunna; du får
avere
att ha
la portata
rätten
necessario
nödvändig
secondo
andra
eliminare
eliminera
lasciarsi
att göra slut
solo
ensam
la pausa
rasten; pausen
togliere
ta bort
terzo
tredje
la mappa
kartan
sempre
alltid
organizzare
att organisera
ultimo
sista; slutgiltiga
rilassarsi
att slappna av
la macchina
maskinen
pensare
att tro
oggi
idag
spiegare
att förklara
il colore
färgen
interno
intern
dire
att säga; att berätta
più o meno
mer eller mindre
stesso
samma
sicuramente
säkert; absolut
personalmente
personligen
le informazioni
informationen
l'informazione
informationen
tramite
genom
questo
detta
troppi
för många
confondere
förvirra
l'idea
idén
dipende
beror på
l'abitudine
vanan
prima di
innan
scegliere
att välja
specifico
specifik
l'effetto
verkan
la qualità
kvaliteten
efficace
effektiv
però
men
fare
att göra
il concetto
konceptet
il caso
fallet; ödet

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd