Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Italien.
104 ord/fraser att lära sig
la matematica
matematiken
il senso
känslan
aiutare
att hjälpa
di fronte a
framför
accadere
att hända
infatti
faktiskt; nämligen
affrontare
att inse; att modigt möta
il problema
problemet
studiare
att studera
la funzione
funktionen
portare
att ta med; att bära
proprio
verkligen; precis; (min) egen
la domanda
frågan
quindi
därför; alltså
quando
när
la vita
livet
dire
att säga; att berätta
importante
viktigt
fare
att göra
il ragazzo; la ragazza
pojken; flickan
l'esperienza
erfarenheten; upplevelsen
il laboratorio
laboratoriet
il meglio di ...
det bästa av ...
la cosa
saken
cosa significa?
vad betyder det?
la richiesta
begäran
la ricerca
researchen
dentro
inne; inomhus
il punto
poängen; punkten
fermare
stoppa
il fatto
faktumet
l'ipotesi
hypotesen
oppure
eller
anche
också; med
altro
annat
il caso
fallet; ödet
se
om
il libro
boken
testare
att testa
attraverso
genom
l'effetto
verkan
succede
det händer
la realtà
realiteten
forte
stark
il rapporto
förhållandet
servire
att servera; att tjäna
così
så; på så vis; sådan
come
hur; som
ultimo
sista; slutgiltiga
arrivare
att anlända
sempre
alltid
più
mer; mest
il divano
soffan
la spalla
axeln
critico
kritisk
il bisogno
behovet
speciale
speciell
in realtà
faktiskt
ognuno
var och en
il lavoro
jobbet
il consiglio
rådet; styrelsen
subito
genast
andare
att gå
incontrare
träffa
realizzare
att inse
tanti
många; mycket
il modo
sättet
essere
att vara
tramite
genom
la famiglia
familjen
il contatto
kontakten
esterno
extern
il liceo
gymnasium
scientifico
vetenskaplig
unico
unik
prendere
att ta
la tradizione
traditionen
la materia
skolämnet
il pensiero
tanken
fisico
fysisk
la scienza
vetenskapen
naturale
naturlig
nuovo
ny
il percorso
vägen
prima
före
quinto
femte
la lingua
tungan; språket
ormai
vid det här laget
inglese
engelska
lo studente; la studentessa
studenten
a disposizione
till förfogande; tillgänglig
la fine
slutet
il livello
nivån
singolo
enda
inoltre
dessutom
la geografia
geografin
insegnare
att lära ut
permettere
att tillåta
diventare
att få; att bli
capace
kapabel
spesso
ofta
piuttosto
hellre
complesso
komplex
addirittura
ens

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd