Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Frankrike.
76 ord/fraser att lära sig
la différence
skillnaden
la raison
anledningen
penser
att tänka
la façon
vägen
aujourd'hui
idag
un peu
lite
la société
samhället
apporter
att ta med
beaucoup de
mycket av; massor
la réponse
svaret
certain
säker; förvissad
un nombre
ett nummer
le sujet
ämnet (för diskussion eller studier)
donc
så (när man ger en anledning)
le point de vue
åsikten
la vue
utsikten
collaborer
samarbeta
permettre
tillåta
mieux
bättre
le rapport
rapporten; relationen
la vie
livet
privé
privat
professionnel
professionell
travailler
att arbeta
un domicile
en bostad
souvent
ofta
calme
tyst
l'ambiance
stämningen
facilement
lätt
se concentrer
att koncentrera sig
la concentration
koncentrationen
efficace
effektiv
puis
sedan; därefter
aussi
också
éviter
att undvika
la perte
förlusten
le temps
tiden; vädret
le problème
problemet
important
viktig
même
samma; likvärdig
le transport
transporten
rester
att stanna
le parlement
parlamentet
un trajet
en resa
une crainte
en rädsla
être en retard
att vara sen
retarder
fördröja; bromsa
meilleur
bättre; bäst
un effectif
en personalstyrka
la difficulté
svårigheten; problemet
il faut
det är nödvändigt; man måste
moi non plus
inte jag heller
voiler
täcka; dölja
rechercher
söka
nécessiter
behöva; kräva
encore
igen; fortfarande
l'attention
uppmärksamheten
déborder
översvämma; överträffa
parce que
därför att
demander
be om; fråga
pourquoi ?
varför?
tirer
att dra; att skjuta
mon enfant
mitt barn
à l'école
i skolan
tiens
ta; håll
le besoin
behovet
avoir besoin de
behöva; vara i behov av
le ménage
städningen
c'est tout
det är allt
petit
liten; kort (om människor)
compliquer
försvåra
un gain
en vinst
tellement
på så sätt; sådan
trop
alltför; för mycket; för många
la question
frågan
poser
lägga; ställa

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd