Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Frankrike.
94 ord/fraser att lära sig
une routine
en rutin
un jour
en dag
jeune
ung
poser
lägga; ställa
aller
att gå; att åka
l'heure
timmen; klockan ...
avec
med
comment?
hur?
un peu
lite
commencer
att börja; att starta
sentir
känna; känsla
vraiment
verkligen
en fait
faktum är
voir
att se
depuis
sedan; för
plaquer
platta till; applicera
aujourd'hui
idag
venir
att komma
venir de
kom från
l'entreprise
företaget
où ?
var?
parce que
därför att
gris
grå
donc
så (när man ger en anledning)
inquiet
orolig
quand ?
när?
à lui
hans; till honom
parler
att prata; att tala
le problème
problemet
pas très
inte särskilt
l'hôpital
sjukhuset
rapidement
snabbt
le traitement
behandlingen
traiter
att behandla
un mois
en månad
difficile
svårt
même
samma; likvärdig
pousser
att knuffa
demi
halv
plutôt
ganska
trop
alltför; för mycket; för många
c'est vrai
det är sant
tomber
att ramla
bas
låg
penser
att tänka
je peux
jag kan
proposer
att föreslå; att erbjuda
physique
fysisk
comment ça va ?
hur mår du?
beaucoup de
mycket av; massor
mieux
bättre
le but
målet
la maladie
sjukdomen
malade
sjuk
améliorer
att förbättra
passer
passera; korsa
suivre
att följa
intense
intensiv
par exemple
till exempel
au crépuscule
i skymningen
l'exercice
övningen; militärexercisen
réaliser
att inse
écoute ...
lyssna...
identifier
att identifiera
aussi
också
parfois
ibland
appeler
att ringa
raisonnable
rimlig
certain
säker; förvissad
pouvoir
kan; kunde
espérer
att hoppas
récupérer
att återhämta sig
remarquer
att notera
demander
be om; fråga
fermer
att stänga
les yeux
ögonen
garder
att behålla; att hålla
mettre
att ta på (sig); att sätta (i rörelse)
aider
att hjälpa
le niveau
nivån
un corps
en kropp
la vie
livet
tous
alla
tous les jours
varje dag
le jour
dagen
permettre
tillåta
éviter
att undvika
continuer
att fortsätta
l'effort
ansträngningen
arrêter
att stanna; att sluta; att gripa (i polissammanhang)
l'objectif
syftet
sortez-le !
visa ut honom!
pratique
praktisk; övning
le livre
boken

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd