Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Frankrike.
135 ord/fraser att lära sig
l'argent
pengarna; silvret
une odeur
en lukt
oublier
att glömma
tu viens d'où ?
var kommer du ifrån?
bonjour
goddag
janvier
januari
l'euro
euron (€)
le dollar
dollarn
le livre
boken
les autres
de andra
générer
generera
un milliard
en miljard
une transaction
en transaktion
un jour
en dag
annuel
årlig
le pays
landet
une devise
ett motto; ett valspråk
contre
mot
un autre
en annan; en till
rapporter
rapportera; ta med; lämna
venir
att komma
rentable
lönsam
la pièce
rummet; myntet; teaterpjäsen
récemment
nyligen
le billet
biljetten
toujours
alltid; fortfarande
l'enjeu
insatsen; utmaningen
aujourd'hui
idag
donc
så (när man ger en anledning)
naturellement
naturligtvis
l'état
staten
la banque
banken
seul
ensam
un privilège
ett privilegium
tourner
att vända
une planche
en bräda
presque
nästan
à côté de ...
bredvid...
le côté
sidan
privé
privat
aussi
också
même
samma; likvärdig
beaucoup de
mycket av; massor
le liquide
kontanterna; vätskan
la circulation
trafiken
commercial
kommersiell
la société
samhället
général
allmän
prêt
klar; redo
concret; concrète
konkret
une fois
en gång
déposer
lämna in
le compte
kontot
créer
att skapa
le crédit
krediten
frais
färsk
nouveau
ny
ainsi
således; på det sättet
la suite
ett svit rum
le système
systemet
la partie
delen
un dépôt
en deposition
au fond
i grunden; i botten
la poche
fickan
la marée
tidvattnet
une dette
en skuld
le marché
marknaden; affärsöverenskommelsen
tous
alla
l'objet
objektet
une spéculation
en spekulation
petit
liten; kort (om människor)
l'exemple
exemplet
avec
med
une fortune
en förmögenhet
mondial
global
septembre
september
joli; jolie
snygg; snyggt
coûter
att kosta
le trésor
skatten (som i skattkista)
britannique
brittisk
une foule
en folkmassa
européen
europeisk
une crise
en kris
bancaire
bank-
monétaire
monetär
depuis
sedan; för
l'impact
inverkan
réel; réelle
verklig
complémentaire
kompletterande
adhérer
ansluta sig
un chiffre
en siffra
l'affaire
avtalet; rättsfallet
stabiliser
stabilisera
l'économie
ekonomin
lorsque
när
échanger
utbyta
dès
så snart; från
le ralentissement
avmattningen
prendre
att ta
le relais
relä
affaiblir
försvaga
exister
att existera
local
lokal
un principe
en princip
la base
basen
simple
enkel
les seins
brösten
une association
en förening
décider
att besluta
démocratique
demokratisk
la condition
förutsättningen; villkoret
l'utilisation
användningen
lancer
kasta
utiliser
att använda
perdre
att förlora
une valeur
ett värde
un fil
en tråd
le temps
tiden; vädret
la raison
anledningen
un mois
en månad
mieux
bättre
ranger
städa
sous
under
financier
finansiell
bien
bra
le service
servicen
loin
långt
placer
placera; nöje
redonner
återlämna; ge tillbaka
social
social
sans
utan
jamais
aldrig
la nature
naturen
le secret
hemligheten
l'équilibre
balansen

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd