Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Frankrike.
108 ord/fraser att lära sig
une fortune
en förmögenhet
un milliard
en miljard
le dollar
dollarn
l'homme
mannen
riche
rik
le monde
världen; folket
dangereux
farlig
vraiment
verkligen
américain
amerikan
född
brillant
framgångsrik
l'étude
studien
les États-Unis
USA
commencer
att börja; att starta
la physique
fysiken
l'université
universitetet
abandonner
överge
le jour
dagen
fonder
att grunda; att skapa
l'entreprise
företaget
la société
samhället
fournir
att tillhandahålla
commercial
kommersiell
local
lokal
le journal
nyhetstidningen
en ligne
inloggad
un paiement
en betalning
investir
investera
vendre
att sälja; att handla med
encaisser
kassera; inkassera
le début
början
une aventure
ett äventyr
créer
att skapa
multiplier
multiplicera
le vol
flyget; rånet
choisir
att välja
envoyer
att skicka
prochain
nästa
l'astronaute
astronauten
rêver
att drömma
entrer
att gå in
jeune
ung
fabriquer
tillverka; göra
un véhicule
ett fordon
électrique
elektrisk
la performance
uppträdandet
devenir
att få; att bli
malgré
trots; trots att
le succès
framgången
économique
ekonomisk
une personnalité
en personlighet
diviser
dela
le présent
nutiden
pouvoir
kan; kunde
une influence
en påverkan
énorme
enorm
simple
enkel
plonger
dyka
un cours
en kurs
exploser
explodera
le comportement
beteendet
du tout
alls
accuser
anklaga
une fraude
en bluff
infliger
tillfoga; påföra
une amende
en böter
un million
en miljon
pourtant
ändå; trots det
continuer
att fortsätta
une polémique
en kontrovers
la règle
regeln
justifier
motivera; rättfärdiga
annoncer
tillkännage
la forme
formen
politiquement
politiskt
considérer
överväga; betrakta
favorable
gynnsam
la liberté
friheten
individuel
individuell
le patron
chefen
plusieurs
flera; många
un autre
en annan; en till
un satellite
en satellit
permettre
tillåta
l'accès
tillgången
mettre
att ta på (sig); att sätta (i rörelse)
frapper
slå; träffa
l'armée
militären; armén
russe
rysk
grâce à
tack vare
le cerveau
hjärnan
l'humain
människan
l'ordinateur
datorn
poser
lägga; ställa
la question
frågan
mais aussi
men också
la sécurité
säkerheten
l'utilisation
användningen
l'avenir
framtiden
selon
enligt; beroende på
la technologie
tekniken
notamment
särskilt; framför allt
la personne
personen
un handicap
ett handikapp
une ambition
en ambition
l'engagement
åtagandet
la richesse
rikedom
sembler
att verka; att tyckas

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd