Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Frankrike.
97 ord/fraser att lära sig
bienvenue
välkommen
une chaîne
en kedja
apprendre
att lära sig
parler
att prata; att tala
un épisode
ett avsnitt
le fait
faktumet
l'idée
idén
souvent
ofta
la représentation
representationen
quelqu'un
någon
le groupe
gruppen
social
social
quelque chose
någonting
vrai
sant
faux
falskt
les vêtements
kläderna
la porte
dörren
rouge
röd
le t-shirt
t-shirten
déjà
redan; än (som i inte än)
France
Frankrike
constater
konstatera
sauf
bortsett från; förutom
les hommes
männen
plutôt
ganska
la campagne
kampanjen; landsbygden
aujourd'hui
idag
davantage
mer
porter
att bära; att ha på sig
être
att vara
honnête
ärlig
beaucoup
många; mycket
un peu
lite
probable
trolig; sannolik
rencontrer
att träffas
plus
mer; längre (som i inte längre)
juger
att döma
certainement
definitivt
encore
igen; fortfarande
la réputation
ryktet
l'histoire
berättelsen; historien
la mode
modet (kläder)
la partie
delen
Paris
Paris
le style
stilen
important
viktig
les yeux
ögonen
même
samma; likvärdig
chaque
varje
une année
ett år
quatre
fyra; 4
peut-être
kanske
un autre
en annan; en till
moins
mindre; minus
dire
att säga; att berätta
masquer
dölja; maskera
mauvais
dålig
une odeur
en lukt
l'époque
epoken
la peur
rädslan
l'eau
vattnet
un doute
en tvekan
la raison
anledningen
le roi
kungen
la chose
saken
manger
att äta
l'image
bilden
le pain
brödet
sous
under
le bras
armen
la réalité
realiteten; verkligheten
un chiffre
en siffra
l'an
året
gros
fet; stor
Europe
Europa
la personne
personen
aussi
också
le pays
landet
le fromage
osten
le vin
vinet
les escargots
sniglarna
la consommation
konsumtionen
probablement
förmodligen
jamais
aldrig
le monde
världen; folket
savoir
att veta
anglais
engelsk
fort
stark; högljudd
un accent
en accent
tôt
tidig
l'école
skolan
un critère
ett kriterium
obtenir
le travail
jobbet
malheureusement
tyvärr
le serveur
servitören
une banalité
en banalitet

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd