Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Frankrike.
120 ord/fraser att lära sig
de retour
tillbaka
un studio
en studio
un peu
lite
une soupe
en soppa
ce soir
ikväll
je ne sais pas
jag vet inte
écouter
att lyssna
sonner
ringa
une frustration
en frustration
avoir envie de
ha lust att
rater
att misslyckas
une catégorie
en kategori
marquer
att markera; att notera; att ta poäng
le but
målet
le match
matchen
tout
allt
la façon
vägen
trembler
darra
pendant
för; medan
premier
första; 1:a
la minute
minuten
c'est vrai
det är sant
une période
en period
en fait
faktum är
loin
långt
le compte
kontot
retenir
hålla kvar; komma ihåg; behålla
manquer
sakna; missa; längta efter
le chaos
kaos
la partie
delen
le niveau
nivån
trop
alltför; för mycket; för många
la chose
saken
contre
mot
commencer
att börja; att starta
la blessure
skadan
le suivi
uppföljningen
remplacer
ersätta
une occasion
ett tillfälle
extraordinaire
extraordinär
c'est comme ça
det är som det är
il faut
det är nödvändigt; man måste
une erreur
ett fel
la preuve
beviset
suffisamment
tillräckligt
une entrée
en entré
un mètre
en meter
prendre
att ta
après
efter
un banc
en bänk
devant
framför; före; framför
rentrer
återvända; gå in
sans
utan
le mot
ordet
la fin
slutet
falloir
behöva; vara nödvändigt
beaucoup de
mycket av; massor
un ménage
ett hushåll
longtemps
länge; lång tid
durer
att räcka; att pågå
croire
att tro
l'eau
vattnet
étonner
förvåna
passer
passera; korsa
penser
att tänka
le costume
kostymen
grand
lång; stor
pour lui
för honom
préparer
att förbereda
physique
fysisk
indiquer
att peka på; att indikera
parce que
därför att
tellement
på så sätt; sådan
casser
att bryta; att ta sönder
le joueur; la joueuse
spelaren
devoir
att vara tvungen
partout
överallt
blessé
skadad
puis
sedan; därefter
réjouir
glädja; förtjusa
avancer
gå framåt
une antenne
en antenn
avec moi
med mig
certain
säker; förvissad
appeler
att ringa
anonyme
anonym
avoir besoin de
behöva; vara i behov av
parler
att prata; att tala
celui-là
den där
passionné; passionnée
passionerad
supporter
anhängare
l'analyse
analysen
regarder
att titta; att se
l'équipe
laget
ce week-end
i helgen
Europe
Europa
sauf
bortsett från; förutom
courir
att springa
en même temps
samtidigt
avant
före
la rigueur
stränghet
le génie
geniet
la révolution
revolutionen
venir
att komma
jeune
ung
talentueux
talangfull
les autres
de andra
beau
vacker; söt
la marche
trappstegen
un autre
en annan; en till
démarrer
starta; börja
retarder
fördröja; bromsa
entre
mellan
qualifier
kvalificera; klassificera
le reste
resten
l'arrêt
stoppet
le jeu
spelet
mener
leda; föra
une qualification
en kvalifikation
match nul
oavgjort

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd