Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Frankrike.
92 ord/fraser att lära sig
l'équipe
laget
le toit
yttertaket
remporter
vinna; bära hem
une coupe
ett skärsår
l'état
staten
également
också; likaså
tenir
att hålla
un titre
en titel
Europe
Europa
la taille
storleken
tailler
skära; skulptera; beskära
le sport
sporten
le but
målet
permettre
tillåta
pratique
praktisk; övning
le football
fotbollen
la personne
personen
grand
lång; stor
un handicap
ett handikapp
le joueur; la joueuse
spelaren
le terrain
marken
la règle
regeln
exactement
exakt
l'esprit
sinnet
le toucher
beröringen
un petit peu
en liten bit
adapter
anpassa
jouer
att spela; att agera
l'air
luften
volontairement
frivilligt
seul
ensam
le plan
planen
le jeu
spelet
un fauteuil
en fåtölj
dynamique
dynamisk
en fait
faktum är
il faut
det är nödvändigt; man måste
forcément
nödvändigtvis; oundvikligen
attacher
fästa; knyta
notre
vår; vårt
la force
styrkan
retenir
hålla kvar; komma ihåg; behålla
le mouvement
rörelsen
la surface
ytan
une réparation
en reparation
un mètre
en meter
large
bred; vid; stor
avoir
att ha
le côté
sidan
emmener
ta med; föra
le ballon
bollen
frapper
slå; träffa
pousser
att knuffa
un pari
ett vad
parer
skydda; förbereda
un choc
en chock
avant
före
la raison
anledningen
premier
första; 1:a
puis
sedan; därefter
parce que
därför att
trop
alltför; för mycket; för många
la série
serierna; händelsemönstret
perdu
vilse
entre
mellan
rendre
att ge tillbaka
moins
mindre; minus
aussi
också
énormément
enormt
la stratégie
strategin
plutôt
ganska
la défense
försvaret
aligner
justera
le milieu
mitten
une attaque
en attack
circuler
cirkulera; röra sig
la gauche
vänster
à droite
till höger
la droite
höger
tout
allt
donner
att ge
casser
att bryta; att ta sönder
une dimension
en dimension
électrique
elektrisk
déplacer
flytta; förflytta
la jambe
benet
la performance
uppträdandet
même
samma; likvärdig
une manière
ett sätt
mettre
att ta på (sig); att sätta (i rörelse)
efficace
effektiv
l'herbe
gräset

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd