Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Frankrike.
105 ord/fraser att lära sig
le terrain
marken
le jeu
spelet
autour
runt
le lac
sjön
un parcours
en bana
au milieu
i mitten
le milieu
mitten
toujours
alltid; fortfarande
l'objectif
syftet
trouver
att hitta
l'aide
hjälpen
une carte
en karta
la carte
kartan; kortet
tous
alla
un pôle
en stång
jeune
ung
la course
loppet (tävling)
une orientation
en inriktning
une destination
en destination
le championnat
mästerskapet
changer
att ändra
le temps
tiden; vädret
l'endroit
platsen
jamais
aldrig
la même chose, s'il vous plaît
samma sak, tack
la chose
saken
allier
förena; ansluta; kombinera
la performance
uppträdandet
physique
fysisk
seulement
bara
il faut
det är nödvändigt; man måste
la jambe
benet
courir
att springa
ouais
ja
voyager
att resa
ennuyer
tråka ut; störa
une discipline
en disciplin
le mal
det onda; ondskan
premier
första; 1:a
souvent
ofta
la chance
chansen; turen
le trésor
skatten (som i skattkista)
après
efter
dur
svårt; tufft
expliquer
att förklara
le sport
sporten
aussi
också
grand
lång; stor
la partie
delen
avoir besoin de
behöva; vara i behov av
la condition
förutsättningen; villkoret
reconnaître
att känna igen
penser
att tänka
le développement
utvecklingen
la preuve
beviset
le matin
morgonen
une centaine
ett hundratal
découvrir
att upptäcka
une année
ett år
scolaire
skol-
la joie
glädjen
moyen; moyenne
medel; genomsnitt
augmenter
att höja; att öka; att skruva upp (ljudet)
un nombre
ett nummer
enseigner
att lära ut
parce que
därför att
dynamique
dynamisk
créer
att skapa
le niveau
nivån
élever
höja; uppfostra
fonctionner
fungera
le groupe
gruppen
sans
utan
forcément
nödvändigtvis; oundvikligen
sous
under
la vue
utsikten
le côté
sidan
l'autonomie
självständighet
développer
att utveckla
la sortie
utgången
disposer
förfoga; placera
préparer
att förbereda
progresser
gå framåt
les études
utbildningen
la minute
minuten
permettre
tillåta
par rapport à
i förhållande till
les autres
de andra
la ville
staden
un site
en webbplats
pratique
praktisk; övning
intéressant
intressant
cher
dyr
moins
mindre; minus
un atout
en tillgång
fort
stark; högljudd
haut
hög
un critère
ett kriterium
jouer
att spela; att agera
implanter
implantera
ici
här
le début
början
quitter
lämna; sluta
le pays
landet
donner
att ge

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd