Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Frankrike.
84 ord/fraser att lära sig
encore
igen; fortfarande
jamais
aldrig
mon enfant
mitt barn
donc
så (när man ger en anledning)
quand ?
när?
enfin !
äntligen!
aucun
ingen
la vie
livet
déjà ?
redan?
le fait
faktumet
jeune
ung
même
samma; likvärdig
commencer
att börja; att starta
très
väldigt
tôt
tidig
un peu
lite
un autre
en annan; en till
difficile
svårt
mais
men
même si
även om
un jour
en dag
poster
att publicera på sociala media; att posta
penser
att tänka
ce n'est pas possible
det är inte möjligt
possible
möjlig
avec
med
les mains
händerna
le jeu
spelet
le tennis
tennisen
c'est moi !
det är jag!
meilleur
bättre; bäst
c'est qui ?
vilka är de?
assez
söt; ganska; tillräckligt
facile
lätt
aussi
också
décider
att besluta
prendre
att ta
monter
att öka; att gå upp
seul
ensam
chez moi
hemma hos mig
demain
imorgon
à l'école
i skolan
juger
att döma
rajouter
att addera; att lägga till
petit
liten; kort (om människor)
voilà
här är det; se där
mentionner
att nämna
très bien
mycket bra
il faut
det är nödvändigt; man måste
important
viktig
beaucoup de
mycket av; massor
tout
allt
le profit
förtjänsten; vinsten
donner
att ge
combien de temps
hur länge
rester
att stanna
sans
utan
dire
att säga; att berätta
le sens
sinnet; vettet
où ?
var?
une fois
en gång
utiliser
att använda
le téléphone
telefonen
du coup ...
så... ; som ett resultat
en fait
faktum är
longtemps
länge; lång tid
la réponse
svaret
aimer
att gilla
marrant
rolig
l'humour
humorn
premier
första; 1:a
je pense que ...
jag tror att ...
l'air
luften
mon frère
min bror
perdre
att förlora
perdu
vilse
croire
att tro
entier
hela
pour toujours
för alltid
toujours
alltid; fortfarande
après
efter
mauvais
dålig
devenir
att få; att bli
quoi ?
vad?

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd