Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Frankrike.
90 ord/fraser att lära sig
être
att vara
ces
dessa; de där
un métier
ett yrke
un logiciel
en programvara
pouvoir
kan; kunde
remplacer
ersätta
avoir
att ha
poser
lägga; ställa
la question
frågan
plus
mer; längre (som i inte längre)
célèbre
känd
de
av; från
propre
ren
une compétence
en förmåga
comme
som
expliquer
att förklara
la chair
köttet
et
och
un os
ett ben
un emploi
ett jobb
jamais
aldrig
l'intelligence
intelligensen
beaucoup
många; mycket
tous
alla
les autres
de andra
le risque
risken
c'est
det är; det här är; det där är
le travail
jobbet
savoir
att veta
utiliser
att använda
un cabinet
ett kontor
recruter
rekrytera
que
som; än
un profil
en profil
avec
med
numérique
digital
falloir
behöva; vara nödvändigt
dire
att säga; att berätta
le patron
chefen
maîtriser
behärska; kontrollera
le robot
roboten
le personnel
personalen
une législation
en lagstiftning
la propriété
egendomen
mais
men
surtout
särskilt
intelligent
smart; intelligent
rédiger
skriva
le contrat
kontraktet
un dossier
en mapp
un document
ett dokument
la rédaction
uppsatsen
quasi
nästan
mettre
att ta på (sig); att sätta (i rörelse)
une poignée
ett handtag; en näve
alors
då (som i då gör vi så här)
gagner
att vinna; att öka
le poste
jobbet
bien
bra
non
nej
certes
visst
moins
mindre; minus
l'humain
människan
encore
igen; fortfarande
se former
att träna
l'école
skolan
var
je suis
jag är
depuis
sedan; för
la presse
pressen
puis
sedan; därefter
maintenant
nu
la langue
språket; tungan
essayer
att prova
des choses
saker
joindre
ansluta; förena
peut-être
kanske
un code
en kod
un langage
ett språk
un peu
lite
après
efter
les élèves
eleverna
aujourd'hui
idag
s'appuyer sur
luta sig på
un cordonnier; une cordonnière
en skomakare; en skomakarinna
un plombier; une plombière
en rörmokare; en kvinnlig rörmokare
un généraliste; une généraliste
en allmänläkare
un soignant; une soignante
en vårdare
un cuisinier; une cuisinière
en kock; en kokerska
un coiffeur; une coiffeuse
en frisör; en frisörska

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd