Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Frankrike.
90 ord/fraser att lära sig
le travail
jobbet
premier
första; 1:a
penser
att tänka
super
toppen
devoir
att vara tvungen
une fois
en gång
personne
ingen; person
je m'appelle ...
jag heter ...
appeler
att ringa
avec
med
donc
så (när man ger en anledning)
malade
sjuk
rare
ovanlig
la maladie
sjukdomen
född
en fait
faktum är
le moteur
motorn
les yeux
ögonen
haut
hög
en bas
på nedervåningen
bas
låg
aussi
också
quand ?
när?
surtout ...
framför allt...
un peu
lite
la partie
delen
inconnu
okänd
tu as peur ?
är du rädd?
avoir peur
vara rädd
trouver
att hitta
encore
igen; fortfarande
même
samma; likvärdig
beaucoup de
mycket av; massor
juger
att döma
souvent
ofta
par exemple
till exempel
passer un entretien d'embauche
att klara en anställningsintervju
passer
passera; korsa
génial !
fantastiskt!
le temps
tiden; vädret
ou autre ...
annars ...
un autre
en annan; en till
comment?
hur?
sérieux
allvarlig
vraiment
verkligen
le problème
problemet
enseigner
att lära ut
au magasin
i butiken
du coup ...
så... ; som ett resultat
arrêter
att stanna; att sluta; att gripa (i polissammanhang)
un jour
en dag
deuxième
andra; 2:a
la porte
dörren
sans
utan
clairement
tydligt
mettre
att ta på (sig); att sätta (i rörelse)
dehors
utomhus; utanför
à cause de
på grund av
causer
att orsaka
public
allmän
envoyer
att skicka
ouvert
öppen
la réponse
svaret
merci beaucoup !
tack så mycket!
pouvoir
kan; kunde
une histoire
en historia
voir
att se
où ?
var?
la façon
vägen
gentil
öm
demander
be om; fråga
manquer
sakna; missa; längta efter
aucun
ingen
le truc
grejerna
le sens
sinnet; vettet
je ne sais pas
jag vet inte
gérer
att hantera
la chose
saken
connaître
att känna (någon eller något); att vara bekant med
poster
att publicera på sociala media; att posta
compter
att räkna
coûter
att kosta
moins cher
billigare
traditionnel
traditionell
voilà
här är det; se där
fou; folle
galen; galen kvinna
complètement
fullständigt
stupide
dum; korkad
la personne
personen
rendre
att ge tillbaka

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd