Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Frankrike.
82 ord/fraser att lära sig
quand ?
när?
parler
att prata; att tala
autour
runt
compter
att räkna
tout le monde
alla
le monde
världen; folket
attirer
locka
un autre
en annan; en till
le couple
paret
en fait
faktum är
d'accord
okej
mais
men
personne
ingen; person
le fait
faktumet
un peu
lite
donner
att ge
l'argent
pengarna; silvret
populaire
populär
penser
att tänka
bonjour
goddag
combien de temps
hur länge
décider
att besluta
commencer
att börja; att starta
une prise
ett uttag
comprendre
att förstå
un corps
en kropp
même
samma; likvärdig
même si
även om
une fois
en gång
il faut
det är nödvändigt; man måste
avouer
erkänna; medge
chez moi
hemma hos mig
espagnol
spanska
après
efter
parce que
därför att
on est en couple libre
vi är i ett öppet förhållande
il y a
där finns; där är
quelque chose
någonting
un homme
en man
le droit
rättigheten
juste
rättvist; rätt
où ?
var?
l'eau
vattnet
baser
att basera
la confiance
självförtroende
alors
då (som i då gör vi så här)
bien sûr
självklart
petit
liten; kort (om människor)
le jardin
trädgården
avec
med
rester
att stanna
plus tard
senare
tard
sen
demain
imorgon
du tout
alls
la question
frågan
qu'est-ce que c'est ?
vad är det där?
pour moi
till mig
le livre
boken
livrer
leverera; tillhandahålla
une femme
en kvinna
enceinte
gravid
régler
att ställa in; att justera
enfin !
äntligen!
tous
alla
le temps
tiden; vädret
je ne sais pas
jag vet inte
passer
passera; korsa
mieux
bättre
avec moi
med mig
très
väldigt
c'est comme ça
det är som det är
un jour
en dag
venir
att komma
continuer
att fortsätta
voir
att se
changer
att ändra
c'est vrai
det är sant
trop
alltför; för mycket; för många
réfléchir
reflektera
du coup ...
så... ; som ett resultat
tromper
lura; bedra

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd