Przegląd lekcji

Zanurz się w tej lekcji już teraz, a za 5 minut poczujesz się tak, jak po szybkim wypadzie do Wielkiej Brytanii.
słówka/zwroty do nauki: 120
to win
wygrywać
a friend
przyjaciel; przyjaciółka; kolega; koleżanka
people
ludzie
famous
słynny; sławny
a book
książka
a century
wiek; stulecie
also
także
ridiculous
śmieszny; absurdalny
to think
myśleć
clever
mądry; bystry
why?
dlaczego?
Earth
Ziemia
intelligent
inteligentny
a person
osoba
to need
potrzebować
to help
pomagać
something
coś
basic
podstawowy; fundamentalny
a decade
dekada; dziesięciolecie
good
dobry
just
tylko; właśnie
to say
powiedzieć
important
ważny
a thing
rzecz
a man
mężczyzna; człowiek
more
więcej; bardziej
ever
kiedykolwiek
to prepare
przygotowywać; przygotowywać się
to allow
pozwalać
born
urodzony
eighteen
osiemnaście
eighty
osiemdziesiąt
poor
biedny
a family
rodzina
left
lewy; lewo
a school
szkoła
a team
zespół; drużyna
a university
uniwersytet
to spend
wydawać; spędzać
a year
rok
educational
edukacyjny
to talk
rozmawiać
small
mały
a way
droga; sposób
a town
miasteczko
over
ponad; nad
almost
prawie
to imagine
wyobrażać sobie
central
centralny
nineteen
dziewiętnaście
thirty
trzydzieści
when
kiedy
late
późno
forty
czterdzieści
a view
widok
nice
miły, ładny
now
teraz
to address
zaadresować; zajmować się
a part
część
to live
mieszkać; żyć
to try
próbować
to build
budować
a relationship
związek; relacja
hope
nadzieja
to get
dostawać; stać się
other
inny; pozostały
to understand
rozumieć
yet
jeszcze; już
effort
wysiłek
often
często
successful
udany; odnoszący sukcesy
to suggest
sugerować
to sound
brzmieć
entirely
całkowicie; wyłącznie
common
zwykły; powszechny
sense
sens; znaczenie; zmysł
to remember
pamiętać
someone
ktoś
a name
imię; nazwa
to listen
słuchać
to want
chcieć
a success
sukces
to come
przychodzić
a price
cena
to tell
powiedzieć; opowiadać
wrong
zły; nieprawidłowy
especially
zwłaszcza; szczególnie
generally
generalnie; ogólnie rzecz biorąc
to forget
zapominać
advice
rada; porada
really?!
naprawdę?!
culture
kultura
sure
pewnie; jasne
science
przedmioty ścisłe; nauka
a theory
teoria
a prison
więzienie
quite
dość; całkiem
a trip
wycieczka
a character
charakter
simple
prosty; łatwy
how much
ile; jak dużo
to show
pokazywać
knowledge
wiedza
the truth
prawda
tiny
maleńki; drobny
effective
skuteczny
a world
świat
a side
strona; bok
never
nigdy
enough
dosyć; wystarczająco
to feel
czuć; czuć się
unfortunately
niestety
simply
po prostu
to wait
czekać
art
sztuka; plastyka
to change
zmieniać; zmieniać się
a mind
umysł; rozum
only
tylko
love
miłość
a heart
serce
Pobierz z App Store
Logo App Store
4,8
177 tys. ocen
4,8 na 5 gwiazdek
Pobierz z Google Play
Logo Google Play
4,6
1,47 mln opinii
4,6 na 5 gwiazdek

Szukaj interesujących Cię #treści

Naucz się mówić o tym, co naprawdę lubisz
Oglądaj filmy
Ponad 48 000 filmów z native speakerami
Ucz się słówek
Uczymy Cię słówek z filmów
Porozmawiaj z MemBotem
Ćwicz mówienie z naszym partnerem językowym ze sztuczną inteligencją
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym
Aplikacja Memrise dostępna jest zarówno w przeglądarce mobilnej, jak i na komputerze
Pobierz aplikację

Pobierz z

App Store