Oversikt over økt

Fordyp deg i denne økten nå, og på fem minutter er du på den andre siden, og føler at du har reist til Spania og tilbake.
81 ord/fraser å lære
el sistema
systemet
educativo
utdannelsesmessig
no me importa
det spiller ingen rolle for meg
importar
å bry seg om noe; å bry seg
repetir
å repetere; å gjenta
el juicio
rettssaken
cultural
kulturell
culpable
skyldig
la cultura
kultur(en)
la educación
utdannelsen; utdanningen
faltar
å mangle; å være savnet
sobre
på; om; over
hablar
å snakke; å fortelle
último
sist; siste; endelig
cuarenta
førti
cincuenta
femti; 50
el año
året
hacia
mot
el modelo
modellen
meter
å legge ... i; å putte ... i
el jardín
hagen
salir
å gå ut
entender
å forstå
el ejemplo
eksempelet
poder
kan; å være i stand til
el error
tabben; feilen
abierto
åpen; åpent
parecer
å virke (som); å fremstå (som); å se ut (som)
una vez
en gang; engang
la mano
hånden
el equipo
teamet; laget
cantar
å synge
el grupo
gruppen
el fútbol
fotball(en)
el estudiante; la estudiante
studenten
suspender
å ikke bestå (en eksamen); å suspendere
buscar
å søke; å lete etter; å se etter ...
la vida
livet
encontrar
å finne
el camino
veien; stien
inteligente
smart; lur; intelligent
el trabajador
arbeideren
entonces
da; så
tratar
å behandle
brillante
lys; brilliant
la mañana
morgenen
tirar
å dra; å kaste
mejor
bedre
el mundo
verden
el talento
talentet
suficiente
nok; tilstrekkelig
deber
må; å skylde
tener
å ha
menos
mindre
dentro
inn i; på innsiden; i
intentar
å prøve (å gjøre noe)
las rebajas
salget; tilbudet
porque
fordi; siden
correcto
rett; riktig; korrekt
tengo
jeg har
los padres
foreldrene
¡claro!
selvfølgelig!
abajo
ned; nedenunder
un poco
litt
el artículo
artikkelen
contestar
å svare; å svare (på telefonen)
la universidad
universitetet
el peso
vekten
la luz
lyset
entre
mellom
llamarse
å kalle (seg)
algo
noe; hva som helst
la mentira
løgnen
escribir
å skrive
estar lleno de
full; mett
español
spansk
tocar
å røre; å spille (et instrument)
el agente; la agente
agenten; offiseren
también
også
el ministro; la ministra
ministeren
el partido
kampen (sport); partiet (politisk)

Søk etter #innhold du foretrekker

Lær å snakke om det du faktisk interesserer deg for
Se videoer
Over 48 000 videoer med morsmålstalere
Lær ordene
Vi lærer deg ordene fra videoene
Chat med MemBot
Øv deg på å snakke med AI-språkpartneren vår
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Lær
Memorer ordforråd
Fordyp deg
Forstå folk
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Kommuniser
Bli forstått av andre
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Lær
Memorer ordforråd
Fordyp deg
Forstå folk
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Kommuniser
Bli forstått av andre