Oversikt over økt

Fordyp deg i denne økten nå, og på fem minutter er du på den andre siden, og føler at du har reist til Spania og tilbake.
79 ord/fraser å lære
la mayoría
majoriteten
la persona
personen
la universidad
universitetet
aprender
å lære
posible
mulig
pensar
å tenke; å vurdere
el año
året
social
sosial
más
mer
interesante
interessant
así
sånn her; sånn der
la oportunidad
muligheten
el tiempo
tiden; været
libre
fri; gratis
claro
lys; naturligvis
necesitar
å trenge
el plan
planen
positivo
positiv
el éxito
suksessen
la razón
grunnen; årsaken
español
spansk
una vez
en gang; engang
deberías
du burde (entall uformell)
preguntarse
å lure på; å spørre (seg selv)
la habilidad
ferdigheten
leer
å lese
escribir
å skrive
escuchar
å høre; å lytte
hablar
å snakke; å fortelle
mejorar
å forbedre
entonces
da; så
decidir
å avgjøre
el nivel
nivået
alcanzar
å nå
largo
lang
durar
å ta (tid); å vare
el mes
måneden
incluso
selv; enda
conseguir
å få (tak i); å skaffe seg
trabajar
å jobbe; å arbeide
la manera
måten (å gjøre noe på)
mantener
å vedlikeholde
la conversación
samtalen
poder
kan; å være i stand til
en el extranjero
utlandet
nuevo
ny
el amigo; la amiga
vennen; venninnen
el resultado
resultatet
ahora
por ejemplo
for eksempel
el ejemplo
eksempelet
la clase
klassen
saber
å vite (et faktum)
el recuerdo
minnet (spesifikt); souveniret
importante
viktig
usar
å bruke
el conocimiento
kunnskapen
fuera
ute; utenfor
probablemente
sannsynlig; sannsynligvis
intentar
å prøve (å gjøre noe)
durante
i løpet av; i;
viajar
å reise; å dra
buscar
å søke; å lete etter; å se etter ...
la información
informasjonen
pedir
å bestille
la música
musikken
encontrar
å finne
la historia
historien; fortellingen
navegar
å seile
internet
internett
la experiencia
opplevelsen
la pena
synden; skammen
profesional
profesjonell
el deporte
sporten
mismo
samme
el profesor; la profesora
professoren; læreren
el propósito
hensikten
la lista
listen
la medida
målingen

Søk etter #innhold du foretrekker

Lær å snakke om det du faktisk interesserer deg for
Se videoer
Over 48 000 videoer med morsmålstalere
Lær ordene
Vi lærer deg ordene fra videoene
Chat med MemBot
Øv deg på å snakke med AI-språkpartneren vår
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Lær
Memorer ordforråd
Fordyp deg
Forstå folk
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Kommuniser
Bli forstått av andre
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Lær
Memorer ordforråd
Fordyp deg
Forstå folk
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Kommuniser
Bli forstått av andre