Oversikt over økt

Fordyp deg i denne økten nå, og på fem minutter er du på den andre siden, og føler at du har reist til Spania og tilbake.
87 ord/fraser å lære
durante
i løpet av; i;
la vida
livet
la persona
personen
muy
veldig
la nota
notatet; lappen; karakteren (etter en prøve)
parecer
å virke (som); å fremstå (som); å se ut (som)
fácil
lett; enkelt
poder
kan; å være i stand til
llegar
å ankomme
sentir
å føle (noe)
menos
mindre
ocurrir
å skje; å hende
algo
noe; hva som helst
tan
difícil
vanskelig
tonto
tåpelig; dum
entonces
da; så
el estudiante; la estudiante
studenten
el método
metoden
la habilidad
ferdigheten
el estudio
studien
el arma
våpnet
la memoria
minnet
formar
å forme
aprender
å lære
porque
fordi; siden
estudiar
å studere
permitir
å tillate
desarrollar
å utvikle
más
mer
rápido
rask; raskt; fort;
no creo
jeg tror ikke det
crear
å skape
la cuenta
regningen (i en restaurant); kontoen
cocinar
å lage mat
la trampa
fellen; juksen (i et spill)
también
også
la canción
sangen
el hombre
mannen
siempre
alltid
ahora
desde
siden
tener
å ha
cambiar
å endre; å forandre
el tiempo
tiden; været
grande
stor
la piel
huden
inteligente
smart; lur; intelligent
saber
å vite (et faktum)
existir
å eksistere
el conocimiento
kunnskapen
mejorar
å forbedre
capaz
i stand til; kapabel til
el número
nummeret
mismo
samme
cuarenta
førti
las ganas
ønsket (om å gjøre noe)
directamente
direkte
la cosa
tingen
el profesor; la profesora
professoren; læreren
dejar
å la; å slutte; å forlate (noe)
la razón
grunnen; årsaken
triste
trist
desear
å ønske
simple
enkel; enkelt
necesario
nødvendig
probablemente
sannsynlig; sannsynligvis
el caso
saken; tilfellet
la verdad
sannheten
costar
å koste
descubrir
å finne ut; å oppdage
enseñar
å vise; å undervise
conseguir
å få (tak i); å skaffe seg
el mundo
verden
sinceramente ...
oppriktig talt
la escuela
skolen
creemos
vi tenker; vi tror; vi synes
el propósito
hensikten
la gente
folkene; menneskene
normal
normal
cosas
ting
la puerta
døren
la frase
setningen; frasen
decir
å si; å fortelle; å påstå
crees
du tror; du mener; du tenker
hacer
å gjøre; å lage
el cielo
himmelen

Søk etter #innhold du foretrekker

Lær å snakke om det du faktisk interesserer deg for
Se videoer
Over 48 000 videoer med morsmålstalere
Lær ordene
Vi lærer deg ordene fra videoene
Chat med MemBot
Øv deg på å snakke med AI-språkpartneren vår
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Lær
Memorer ordforråd
Fordyp deg
Forstå folk
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Kommuniser
Bli forstått av andre
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Lær
Memorer ordforråd
Fordyp deg
Forstå folk
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Kommuniser
Bli forstått av andre