Oversikt over økt

Fordyp deg i denne økten nå, og på fem minutter er du på den andre siden, og føler at du har reist til Storbritannia og tilbake.
88 ord/fraser å lære
a way
en vei; en måte
to investigate
å undersøke
a tree
et tre
important
viktig
to climb
å klatre; å bestige
right
riktig; høyre
the ground
bakken
a scientist
en forsker
to ask
å spørre
a sample
et eksempel; en prøve
a leaf
et blad
to study
å studere
same
samme
a year
et år
a measure
et mål (størrelse)
exactly
akkurat; nøyaktig; nettopp
growing
voksende; økende
to affect
å påvirke
the climate
klimaet
a matter
en sak
whole
hel; hele
a world
en verden
sheer
ren; skjær; ren og skjær;
a size
en størrelse
a forest
en skog
used
brukt; anvendt
a show
et program; et show
a billion
en milliard
to breathe
å puste
gas
gass
a planet
en planet
a human
et menneske
an activity
en aktivitet
to keep
å beholde
the air
luften
magnificent
magnifikk; praktfull; storslått
to like
å like
pull
dra; trekke
to chop
å hakke; å kappe
to burn
å brenne; å forbrenne
the carbon
karbonet
inside
inne; innenfor; inni
many
mange
back
tilbake; rygg
the atmosphere
atmosfæren
of course
selvfølgelig; naturligvis
to increase
å øke
a speed
en fart; en hastighet
global warming
global oppvarming
last
siste; sist; vare
a month
en måned
a rate
en sats; en rate
increased
økt; forhøyet
new
ny; nytt
a government
en regjering
Brazil
Brasil
to want
å ville; å ønske
to encourage
å oppmuntre; å stimulere; å fremme
a development
en utvikling
research
forskning
urgent
haster
a lab
et laboratorium
to work
å jobbe; å arbeide
much
mye
to hold
å holde
equivalent
tilsvarende; ekvivalent
America
Amerika
nearly
nesten
a century
et århundre
never
aldri
to build
å bygge
forever
for evig
gone
vekk; borte
a reminder
en påminnelse
a consequence
en konsekvens
to rest
å hvile
a watch
en klokke, et armbåndsur
to end
å slutte; å ende; å avslutte
a video
en video
the content
innholdet
to miss
å savne; å bomme; å gå glipp av
climate change
klimaendring
on the ground
på bakken
a batch
en batch
to heat up
å varme opp
once it's gone, it's gone
når den er borte, er den borte
stark
sterk
fossil fuels
fossile brensler

Søk etter #innhold du foretrekker

Lær å snakke om det du faktisk interesserer deg for
Se videoer
Over 48 000 videoer med morsmålstalere
Lær ordene
Vi lærer deg ordene fra videoene
Chat med MemBot
Øv deg på å snakke med AI-språkpartneren vår
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Lær
Memorer ordforråd
Fordyp deg
Forstå folk
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Kommuniser
Bli forstått av andre
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Lær
Memorer ordforråd
Fordyp deg
Forstå folk
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Kommuniser
Bli forstått av andre