1. Lære engelsk
  2. Engelskkurs
  3. Samfunn
  4. Hvor mye vet du om Kvinnedagen?

Leksjoner i engelsk

Hvor mye vet du om Kvinnedagen?

  1. Lære engelsk
  2. Engelskkurs
  3. Samfunn
  4. Hvor mye vet du om Kvinnedagen?
Leksjoner i engelsk

Hvor mye vet du om Kvinnedagen?

Begynn økt

Oversikt over økt

Fordyp deg i denne økten nå, og på fem minutter er du på den andre siden, og føler at du har reist til Storbritannia og tilbake.
68 ord/fraser å lære
social media
sosiale media
to celebrate
å feire
social
sosial
economic
økonomisk
cultural
kulturell
political
politisk
an achievement
en prestasjon
special
spesiell
throughout
gjennom; helt igjennom; igjennom hele ...
history
historie
to fight
å kjempe; å slåss
freedom
frihet
right
riktig; høyre
to enjoy
å nyte, å like
a protest
en protest
to strike
å slå; å streike
a loss
et tap
a struggle
en kamp
to understand
å forstå
significant
betydningsfull; signifikant
a century
et århundre
a decision
en beslutning
to control
å kontrollere
continuous
kontinuerlig; vedvarende
to attempt
å forsøke; å prøve
to achieve
å oppnå
to lead
å lede; å føre
to form
å forme
to burden
å belaste; å byrde
a campaign
en kampanje
to continue
å fortsette
to observe
å observere
officially
offisielt; formelt
to declare
å erklære
to recognise
å gjenkjenne
effort
innsats; anstrengelse
original
original
international
internasjonal
to agree
å være enig
a suggestion
et forslag
ongoing
pågående
to improve
å forbedre
to include
å inkludere
New York
New York
to claim
å kreve; å påstå
a tragedy
en tragedie
attention
oppmerksomhet
memory
minnet; hukommelsen
an incident
en hendelse
substantial
betydelig; vesentlig; substansiell
to take place
å finne sted; å skje
a police officer
en politibetjent
a firefighter
en brannmann; en brannkvinne
sudden
plutselig; brå
urgent
haster
an employer
en arbeidsgiver
an attitude
en innstilling
to be allowed
å ha lov til
a vote
en stemme (ved politisk valg)
a parliament
at parlament
to defeat
å beseire; å slå
exclusive
eksklusiv; eksklusivt
male
mannlig
the gender gap
kjønnsforskjellen
female
kvinne; hunn
a president
en president
to serve
å tjene; å servere
a prime minister
en statsminister

Søk etter #innhold du foretrekker

Lær å snakke om det du faktisk interesserer deg for
Se videoer
Over 48 000 videoer med morsmålstalere
Lær ordene
Vi lærer deg ordene fra videoene
Chat med MemBot
Øv deg på å snakke med AI-språkpartneren vår
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Lær
Memorer ordforråd
Fordyp deg
Forstå folk
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Kommuniser
Bli forstått av andre
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Lær
Memorer ordforråd
Fordyp deg
Forstå folk
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Kommuniser
Bli forstått av andre